Helhedsplankonkurrence om byudvikling ved København Syd

19. september 2022

Helhedsplankonkurrence om byudvikling ved København Syd

Inden 2024 bliver den kommende station København Syd (det nuværende Ny Ellebjerg) én af Danmarks største stationer og hovedstadens nye trafikknudepunkt. På stationen mødes Metroen med to S-togslinjer samt nationale, regionale og på sigt også internationale togforbindelser.

Metroselskabet I/S planlægger at udvikle et område ved den kommende station København Syd. Det nye område kan indeholde boliger, erhverv, butikker og andre bylivsfunktioner, som understøtter den nye stations fremtidige rolle som én af Danmarks største stationer, og samtidig bidrager til et godt lokalmiljø, nemme adgangsforhold og god cykelparkering.

Sidst i november 2022 forventer vi at offentliggøre udbudsmaterialet, hvor alle interesserede tværfaglige teams kan søge om at blive prækvalificerede til at deltage i vores helhedsplankonkurrence for byudvikling ved stationen.
Helhedsplankonkurrencen forventes at løbe frem til sommer 2023, hvor tre udvalgte teams har udarbejdet hver deres forslag til en helhedsplan. Det vindende team forventes at vinde opgaven om at udarbejde endelig helhedsplan, materiale til startredegørelse og lokalplan samt deltagelse i dialog med en række interessenter.

Specifikke kompetencer på de deltagende teams
Det forventes, at de deltagende teams skal have kompetencer inden for byggeri og byudvikling, herunder arkitektur og byrum, planforhold, trafik samt tekniske ingeniørdiscipliner som konstruktioner m.m. De deltagende teams skal også arbejde med bæredygtighedsmål og -krav, som vil være formuleret i konkurrencematerialet. De endelige krav til kompetencer vil fremgå af udbudsmaterialet.

Alle interesserede kan komme med input inden helhedsplankonkurrencen
Frem til den 7. oktober 2022 kan borgere og andre interesserede komme tidligt ind i processen med ideer før helhedsplankonkurrencen skydes i gang. Giv os dine ideer her

Sideløbende med Metroselskabets’ idéfase afholder Københavns Kommune forudgående offentlighed om byudviklingen for flere områder ved Ny Ellebjerg Station, herunder også Metroselskabet I/S’ område. Sidste frist for at give input her er 20. oktober på kommunens høringsportal www.kk.dk/blivhoert. 

Kort om helhedsplankonkurrencen

  • Metroselskabet I/S forventer at offentliggøre udbuddet i EU Tidende sidst i november 2022, og konkurrencen vil løbe frem til sommeren 2023.

  • Helhedsplankonkurrencen gennemføres som udbud med forhandling.

  • Helhedsplankonkurrencen omhandler alene byudvikling i tilknytning til stationen - og ikke selve stationen København Syd, der allerede er projekteret og under etablering.

Yderligere information

Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.