Flere end 4 mio. har rejst med M3 Cityringen

6. november 2019

I den første måned efter åbningen af hovedstadens nye metrolinje har 4,1 mio. passagerer benyttet sig af muligheden for at rejse med M3 Cityringen. Samtidig har driftsstabiliteten ligget på 97,5 pct.

Metroens passagerer har taget godt imod hovedstadens nyåbnede metrolinje. Flere end 4 mio. benyttede sig i oktober af muligheden for at komme nemmere og hurtigere rundt i byen med M3 Cityringen. I samme periode lå driftsstabiliteten på 97,5 pct., hvilket svarer til at ca. 333.200 af de i alt ca. 341.760 afgange i oktober måned er sket til tiden. På M1/M2 skete 99,3 pct. af afgangene til tiden.
”Cityringen er kommet godt fra start, og kunderne har taget meget positivt imod den nye metrolinje. Det er vi naturligvis glade for. Også driftsstabiliteten har været tilfredsstillende i den første måned, selv om der som ventet har været udfordringer, bl.a. knyttet til forstyrrelser relateret til skinneslibning. Der vil også fortsat være forstyrrelser af driften – særligt, når vi om kort tid går i gang med at teste afgreningen fra Cityringen til Nordhavn (M4), som åbner i foråret 2020”, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.
På metrolinjerne M1 og M2 blev der i oktober sat passagerrekord med 6,3 mio. rejsende. Det samlede passagertal for hele metroen nåede dermed i den første måned efter Cityringens åbning op på 10,4 mio. passagerer, inkl. de passagerer, der skifter mellem M1/M2 og M3.
Den første måneds passagertal kan dog ikke bruges til at konkludere, hvorvidt antallet af passagerer i Cityringen lever op til forventningerne eller ej.
”Der har været overvældende mange passagerer den første måned. Flere end forventet. Mange har formentlig været nysgerrige efter at se det nye system. Vi ved, at kunderne kun langsomt tilpasser sig de nye muligheder, som et nyt transportsystem giver. Derfor er det først på et senere tidspunkt, at vi med nogenlunde sikkerhed kan sige, om passagertallet for Cityringen svarer til vores forventninger. Efter den første måned kan vi således blot konstatere, at interessen for at rejse med den nye metrolinje har været stor – og det, håber vi, selvfølgelig vil fortsætte”, siger Henrik Plougmann Olsen.
Selv om den samlede driftsstabilitet i Cityringen i de første uger efter åbningen har ligget på et tilfredsstillende niveau, har kunderne også oplevet enkelte større nedbrud i driften, der særligt i morgenmyldretiden har skabt gener for passagererne.

Metroselskabet vil også i den kommende tid have fokus på at sikre en god og stabil drift og arbejder løbende og målrettet på at forebygge og begrænse de uregelmæssigheder, der uundgåeligt vil opstå i de første måneder efter Cityringens åbning.
Bl.a. vil en del af testningen af den kommende M4 mellem København H og Nordhavn påvirke driften af Cityringen. Arbejdet vil derfor blive tilrettelagt, så testkørslen finder sted om natten og enkelte weekender, så passagerne generes mindst muligt, inden de også kan rejse med den nye M4 i starten af 2020.

 

Fakta om Cityringen

  • Med Cityringens åbning forventes ni ud af de 10 mest benyttede stationer i Danmark at have en metrostation.

  • Med Cityringen og de kommende metrolinjer til Nordhavn (2020) og Sydhavn (2024) får København 24 nye metrostationer.

  • Fra 2024 vil hovedstaden have 44 metrostationer, der binder store dele af byen sammen.

  • I de seneste tre år i træk har Metroen kørt med en driftsstabilitet på 99,2 pct. Det svarer til, at ca. 12.900 af døgnets 13.000 afgange kører til tiden.

  • I de samme 3 år er der blandt kunderne målt en tilfredshed med rejsen på 96 pct.

  • I myldretiden vil der være maksimalt tre minutter mellem afgangene. Også om natten vil afgangene være hyppigere end i den eksisterende metro.


Læs mere om passagertal i Cityringen her


Passagerudviklingen for Cityringen vil blive opdateret månedligt på Metroselskabets hjemmeside www.m.dk. Passagerudviklingen bør dog ses i et længere tidsperspektiv, da der er stor usikkerhed om både størrelsen og hastigheden af det forventede passagerindsving.
En gang årligt udarbejdes en analyse af passagerudviklingen. Denne forventes publiceret samtidig med Metroselskabets årsregnskab.

Yderligere information

Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.