Et tilfredsstillende år for Metroselskabet

24. marts 2023

I 2022 kunne kunderne igen benytte Metroen som før – og flere rejsende end forventet medvirkede til, at Metroselskabet leverede et solidt resultat efter nedlukninger og restriktioner som følge af COVID-19. 2023 indeholder forventninger til kraftig vækst i både passagerantal og omsætning. 

For Metroselskabet blev 2022 endnu et år med store milepæle. Metroen fejrede 20-års jubilæum, der blev sat nye passagerrekorder, og samtidig blev det et år, hvor selskabet lagde nye trædesten til de forandringer, der skal sikre, at Metroen også fremover er en attraktiv transportform, og at Metroselskabet bevarer sin position som den mest attraktive udbyder af bæredygtig mobilitet i hovedstaden.

2022 blev året, hvor hverdagen igen indtrådte efter nedlukninger og restriktioner. Med to nye metrolinjer, der har levet deres første år i skyggen af COVID-19, fik kunderne først i 2022 mulighed for at lære hovedstadens nye samlede metrosystem at kende. Derfor er det også tilfredsstillende, at årets resultat viser, at flere passagerer end forventet rejste med Metroen i 2022, hvilket også resulterede i, at årets økonomiske resultat blev bedre end forventet. Før af- og nedskrivninger blev resultatet således på 41 mio. kr., hvilket er 220 mio. kr. bedre end forventet i budget for 2022.

”Efter at vi som følge af COVID-19 har skubbet forventningerne til indfasningen af Cityringen og deraf har justeret vores passagertal, er det meget tilfredsstillende igen at se vækst i antallet af passagerer i Metroen. Det vidner om, at vi løfter opgaven ansvarligt og leverer den vigtige og bæredygtige transport til hovedstadens borgere, vi er sat i verden for. Når det er sagt, så ligger der en stor opgave foran os. I 2023 bliver det således en af Metroselskabets vigtigste opgaver at få flere passagerer til at vælge Metroen trods den øgede brug af hjemmearbejde i samfundet. Vi har et ambitiøst mål om 130 mio. passagerer i 2023, hvilket er en stigning på ca. 22 mio. i forhold til sidste år”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

2022 blev også året, hvor flest mennesker rejste med Metroen på én dag. Det skete i forbindelse med Tour de France den 1. juli 2022, hvor 569.000 passagerer benyttede Metroen. Af andre store milepæle rundede Metroen i begyndelsen af året én milliard rejsende siden åbningen, i september var der idéfasehøring om den nye metrolinje M5, og i oktober var det 20 år siden, at det første metrotog kørte mellem Nørreport og Amager.

På trods af problemer med globale forsyningskæder, havde selskabet i 2022 god fremdrift i anlægget af den sydlige forlængelse af metrolinjen M4. I tæt samarbejde med leverandørerne arbejdes der målrettet på, at linjen som planlagt kan åbne i 2024.

”En af vores vigtigste opgaver er at sikre, at Metroen også i fremtiden møder kundernes behov. Derfor har vi taget hul på de første projekter, som skal forny og forbedre de eksisterende metrotog. Samtidig har vi blikket fast rettet mod fremtiden, hvor Metroselskabet fortsat skal være det mest eftertragtede bæredygtige mobilitetstilbud i hovedstaden. Derfor har vi bl.a. vedtaget en ny forretningsstrategi, hvor ambitionen er at levere størst mulig samfundsværdi med det mindst mulige klimaaftryk. Det kræver mange og svære valg – men vi er sikre på, at det er den rigtige vej frem”, siger Jørn Neergaard.

Også i 2022 kørte Metroen med en høj driftsstabilitet på over 99,4 pct. for alle linjer, mens passagererne kvitterede med en høj kundetilfredshed.

Læs  Metroselskabets årsrapport 2022

Fakta

  • Årets resultat før af- og nedskrivninger er bedre end budgetteret. Resultatet landede på 41 mio. kr., hvilket er 220 mio. kr. bedre end forventet i budget 2022. Det skyldes primært højere passagerindtægter som følge af de 17 millioner flere passagerer end forventet. Selskabets gennemsnitlige indtægt pr. passager på 11,00 kr. var dermed i overensstemmelse med forventningen.
  • I alt rejste 108 mio. passagerer med Metroen i 2022. Det forventes, at passagertallet vil fortsætte med at stige både på grund af befolkningstilvæksten, fordi flere vælger at rejse med Metroen, samt som følge af passagertilgang i forbindelse med åbningen af M4 Syd i 2024. Målet er, at 181 mio. passagerer benytter Metroen i 2028.
  • Metroens Net Promoter Score måler kundernes villighed til at anbefale Metroen til andre på en skala fra -100 til +100. Resultatet for 2022 var +63 og holdt dermed overordnet niveauet fra 2021, hvor resultatet var +64. En høj NPS betyder at selskabet leverer kerneopgaven – at give kunderne hurtig, højfrekvent, driftssikker og bæredygtig transport døgnet rundt.
  • Metroen opretholdt i 2022 et højt niveau for den samlede driftsstabilitet, der landede på 99,4 pct. for alle linjer. Driftsstabiliteten regnes som faktiske afgange kørt i overensstemmelse med planlagte afgange, og stabiliteten oversteg målsætningen på 98 pct.
  • I 2024 forventer Metroselskabet at åbne forlængelsen af M4 i sydlig retning med fem nye stationer til det nye kollektive knudepunkt Ny Ellebjerg (i fremtiden København Syd), hvor Metroen vil møde regional- og fjerntog og flere S-togslinjer. Den nye linje vil betyde et stort løft af Københavns kollektive trafik. I 2022 blev der lagt skinner på hele strækningen, og elektriske og mekaniske systemer blev installeret i de færdigbyggede tunneler. Den nye metrostrækning bliver 4,5 km lang og forventes at blive brugt af ca. ni mio. passagerer om året i 2030.
  • Et politisk flertal i Folketinget og i Københavns Borgerrepræsentation står bag arbejdet med en undersøgelse af en potentiel kommende metrolinje M5, der kan understøtte byudviklingen i nye områder og afhjælpe de trængselsproblemer, der allerede i dag præger trafikken mellem Amager og det øvrige København. I efteråret 2022 gennemførtes en idéfasehøring og borgermøder om M5.
  • Også i Nordhavn er der mere Metro på vej, hvor to mulige forlængelser af den eksisterende M4-linje til Ydre Nordhavn undersøges. Udredningen forventes afsluttet i sommeren 2023, hvorefter der skal tages politisk stilling til projektet.
  • Budgettet for 2023 indeholder et ambitiøst mål om 130 mio. passagerer, hvilket er en stigning på ca. 22 mio. i forhold til 2022. Takstindtægter er budgetteret til 1.533 mio. kr., mens resultat før af- og nedskrivninger er budgetteret til et overskud på ca. 80 mio. kr.

Yderligere information
Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.