Byggeriet af Øresundsperroner og gangtunnel går i gang på Ny Ellebjerg

23. februar 2023

Byggeriet af metrostationen på Ny Ellebjerg er godt i gang, og stationen begynder at ligne en station under jorden. Ved vendepladsen er vi samtidig godt i gang med at bygge det fælles omstigningsområde.

Nu går vi i gang med et nyt projekt, som er en del af det nye trafikale knudepunkt, København Syd. I løbet af marts forventer vi nemlig at gå i gang med forberedelserne til byggeriet af perroner til Øresundstogene og en gangtunnel under sporene, som forbinder Følager med det kommende omstigningsområde og de nye perroner.

  

Hvad skal vi bygge i de kommende par år
Sporene til Øresundstogene løber allerede i dag igennem Ny Ellebjerg station, og for at give Øresundstogene mulighed for at standse der i fremtiden, skal vi bygge perroner langs Øresundssporene på vegne af Banedanmark. Perronerne bliver bygget i det område, som er markeret her på kortet, og de bliver bygget i hele længden fra Ny Ellebjerg til Gammel Køge Landevej, hvor der også bliver op- og nedgange til de nye perroner.

Samtidig skal vi bygge en gangtunnel, som går fra Følager, under Øresundssporene og videre til det omstigningsområde, som allerede er ved at blive bygget i området ved vendepladsen. Fra gangtunnelen bliver der opgange til de nye Øresundsperroner.

Luftfoto af Ny Ellebjerg-området med markering af byggeområdet langs Øresundsbanen mellem Gammel Køge Landevej og Køge Bugt-banen

  

Hvad betyder det for dig, som bor eller færdes i området
De første arbejder med at gøre klar til byggeriet går i gang her i foråret, og vi forventer at kunne åbne perronerne og gangtunnelen i sommeren 2025. I første omgang skal vi indrette byggepladsen med byggepladshegn, mandskabsfaciliteter osv. ligesom vi ændrer lidt på adgangsvejene til Køge Bugt-banen. Det sker hen over de kommende måneder. I løbet af sommeren 2023 forventer vi, at selve byggeriet af perroner og gangtunnel kan gå i gang.

Når arbejdspladsen er etableret og hegnene er sat op, vil den forblive sådan frem til, at arbejdet er afsluttet.

  

Følg byggeriet af Øresundsperronerne og gangtunnelen
Du kan løbende følge med i byggeriet på vores hjemmeside, m.dk/nyellebjerg og via vores nyhedsbreve, som du kan tilmelde dig her på hjemmesiden.

Arbejdet vil påvirke togtrafikken
Perronerne og gangtunnelen skal bygges meget tæt på en toglinje, som allerede er i drift. Det meste af arbejdet kan vi udføre mens Øresundstogene fortsætter med at køre, men der vil være perioder, hvor det af sikkerhedsgrunde er nødvendigt at indstille togdriften, mens vi udfører et givent arbejde. Du kan holde dig orienteret om togdriften på dsb.dk/trafikinformation.

Perronerne og den nye gangtunnel forventes at stå klar i 2025.

Byggepladsen indrettes på området som omkranses af Solgaven, stien ved Følager, Køge Bugt-banen og Øresundsbanen