Her kan du henvende dig til Metroselskabet, hvis du skal udføre ledningsarbejder i nærheden af metroen.

Tilladelse til anlægsarbejder og byggeri

Din persondatasikkerhed er vigtig for os. Læs her, hvordan vi behandler de personoplysninger, du videregiver til os via kontaktformularen og efterfølgende mailkorrespondance her.