Vi er i gang med at anlægge fem metrostationer i Sydhavn. Stationerne bliver en udvidelse af metrolinjen M4, som går til Nordhavn.

Når metrostationerne i Sydhavn åbner i 2024, bliver den sydlige del af København dermed koblet på metronettet, og der bliver skabt et endnu stærkere kollektivt trafiknet, der skal mindske trængsel og øge mobiliteten i hovedstadsområdet. 

På de kommende metrostationer i Sydhavn rykker kunsten ned i selve stationsrummet og bliver en integreret del af arkitekturen.

Det er første gang, at kunsten tænkes ind i byggeriet helt fra starten, og Statens Kunstfond har udvalgt de fem anerkendte kunstnere, som skal skabe værkerne til metrostationerne.

Værkerne er blevet en realitet med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond og Villum Fonden, mens Statens Kunstfond har stået for en indledende idékonkurrence med 10 inviterede kunstnere og på den baggrund har udvalgt de fem kunstnere, der skal skabe værkerne til stationerne.

Havneholmen

Læs om Havneholmen

Enghave Brygge

Læs om Enghave Brygge

Sluseholmen

Læs om Sluseholmen