Hvad sker der på byggepladserne de kommende år?

Her finder du tidsplanen for anlæggelsen af metrostationen Ny Ellebjerg samt sporskiftekammeret på Strømmen. 

I de følgende film kan du høre en af vores anlægsfolk fortæller om de enkelte byggefaser og de gener, der kan være forbundet med arbejdet. 

Ny Ellebjerg

Vi er i gang med at grave ud til metrostationen.  Dette arbejde kan give perioder med støj afhængig af, hvor hård og stenet undergrunden er.

Under udgravningen vil der være øget lastbilkørsel til og fra  byggepladsen.

 

Strømmen

Vi er i gang med at grave sporskiftekammeret ud. Dette arbejde kan give perioder med støj afhængig af, hvor hård og stenet undergrunden er.

Under udgravningen vil der være øget lastbilkørsel til og fra  byggepladsen.

2020

I første halvdel af 2020 forbereder vi støbningen af stationens bund på Ny Ellebjerg samt af sporskiftekammerets bund på Strømmen. Denne fase tager typisk 3-4 måneder og består primært af manuelt arbejde. Støjniveauet kan dog være højt i perioder, da vi også graver ud til den underjordiske stationsplads i løbet af foråret. Dette arbejde kan foregå om aftenen. 

Når bunden er støbt på byggepladserne, fortsætter vi med at støbe indervægge og etager i stationen og i sporskiftekammeret. Denne fase varer frem til anden halvdel af 2021. På Strømmen vil dette arbejde muligvis foregå om aftenen og natten.

2020

Tunnelboringen er i gang, og tunnelboremaskinerne borer fra Enghave Brygge og retning mod Ny Ellebjerg. Vi forventer, at maskinerne når frem til Strømmen og Ny Ellebjerg i anden halvdel af 2020.

2021

I løbet af 2021 går vi også i gang med indretningen af metrostationen Ny Ellebjerg samt sporskiftekammeret på Strømmen. Det omfatter blandt andet elektriske installationer, vægbeklædning, gulvfliser, elevatorer, rulletrapper, lys og informationstavler.

I denne fase installerer vi også kunst på Ny Ellebjerg, da de nye metrostationer i Sydhavn alle er udsmykkede af forskellige kunstnere. 

2022

I 2022 fortsætter indretningen af stationen samt sporskiftekammeret. Vi gør også tunnelerne klar til, at vi i løbet af året kan lægge skinnerne til metrotogene. 

2023

Arbejdet med indretningen af stationen samt sporskiftekammeret fortsætter.

I slutningen af 2023 begynder vi på metrobyggeriets sidste fase, hvor vi anlægger selve stationspladsen. 

Det bliver også i 2023, at vi begynder at testkøre togene i metrotunnelerne.

2024

I 2024 testkører vi fortsat togene, og alle systemer gennemgås. Det er også her, at vi bliver færdige med at anlægge stationspladsen.

Metrostationen Ny Ellebjerg åbner i 2024.