København Syd: Vi indretter stationen under jorden

Vi er i gang med indretningen af stationen under jorden. Det er en lang byggefase, der blandt andet omfatter støbning af indervægge, etager og perron samt installation af elevatorer, rulletrapper og kontrolrum.

Indervægge, etager og perron er støbt nu. Vægbeklædningen og kunstværket "Stella Nova" er også kommet på plads - og vi er i gang med at bygge det fælles omstigningsområde, som skal gøre det let at skifte imellem metro og andre tog på København Syd. Siden foråret 2023 har vi også været i gang med byggeriet af perroner til Øresundstogene samt en gangtunnel under sporene.