50 lærlinge er uddannet på metrobyggeriet

3. juni 2019

Der skal tænkes nyt og anderledes, hvis det skal lykkes at uddanne lærlinge på store anlægsprojekter som Cityringen. Det viser erfaringerne fra metrobyggeriet, hvor det med en målrettet indsats fra hovedentreprenøren CMT og et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter er lykkedes at sikre, hvad der svarer til 50 fulde lærlingeforløb.

På store anlægsprojekter har det historisk set været svært at skabe mange lærlingepladser. Det skyldes først og fremmest, at rammerne for praktik med flere år hos samme arbejdsgiver går dårligt i spænd med de gigantiske byggeprojekter, hvor virksomhederne typisk ikke er på byggeriet i de fire år, lærlingeuddannelsen tager.

Metroselskabet har i en årrække arbejdet målrettet for at få flere lærlinge på metrobyggeriet. Det har ikke været nemt, men trods de mange udfordringer er det i samarbejde med hovedentreprenøren CMT og arbejdsmarkedets parter lykkedes at uddanne lærlinge svarende til knap 190 årsværk på byggeriet af Cityringen, hvilket svarer til ca. 50 fulde lærlingeforløb. Langt flere lærlinge har dog været tilknyttet projektet i perioder fra få uger og op til flere år ad gangen.

"På et meget stort projekt med flere end 24 forskellige nationaliteter har lærlinge været lidt af en opgave, og vi har bestemt lært rigtig meget. Vi kan se, at vi skal tage nogle ekstra skridt ude på pladserne og håndholde forløbene endnu mere for at sikre kvaliteten. Nu har vi en god erfaringsbase, vi kan tage med videre og gerne deler med andre,” siger Sigurd Nissen-Petersen, der er vicedirektør i CMT.

Det er bl.a. en partnerskabsaftale med arbejdsmarkedets parter samt en ny uddannelsesmodel, der har været med til at sikre flere lærlinge på metrobyggeriet. Desuden besluttede Metroselskabets bestyrelse i 2013 at indføre sociale klausuler i alle fremtidige kontrakter med krav om at tilknytte lærlinge. Det betyder f.eks., at entreprenøren kan få en bod, hvis lærlingekravet ikke overholdes, og en bonus, hvis der tages ekstra lærlinge ind.

"Hvis det skal lykkes at skabe flere lærepladser på de store anlægsprojekter, er det nødvendigt at tænke og handle anderledes og ikke være bange for at prøve forskellige ting af. Derfor har vi de seneste år løbende sat nye initiativer i gang for at tiltrække endnu flere lærlinge til metrobyggeriet”, siger Louise Høst, der er Plan- og Arbejdsmarkedsdirektør i Metroselskabet.

En af de mange lærlinge, som har fået sin uddannelse på metrobyggeriet, er 25-årige Nicklas. Han blev færdig som elektriker i 2017 og har efter et års ansættelse i Københavns Lufthavn nu fået fast job i Metro Service, der står for drift og vedligehold af den eksisterende metro.

"Metrobyggeriet er virkelig godt at have på mit cv. Det er et internationalt projekt, hvor man får meget ansvar, og det har været et rigtig godt springbræt for mig. Mit engelsk er også blevet 400 gange bedre. Jeg er stolt over at have været en del af et byggeri, der er så stort, og som vil forandre byen. Det er også fedt at tænke på, at når jeg engang i fremtiden tager metroen med mine børn, kan jeg sige: “Den har jeg været med til at lave”, siger Nicklas Sørensen.

I samarbejde med erhvervsskolerne har Metroselskabet siden 2015 benyttet en ordning, hvor de unge kan komme i lære hos flere forskellige virksomheder i løbet af deres uddannelse. På den måde har man tilpasset lærlingeuddannelsen, så den bedre matcher behovet på de store anlægsbyggerier. Det giver desuden lærlingene et større netværk, der kan være med til at hjælpe dem videre på det globale arbejdsmarked.

"Metroselskabet har sat mange initiativer i gang selv og har haft målrettet fokus på at sikre lærlinge på projekterne. Men det er ikke alle bygherrer, der har samme volumen eller kan varetage samme setup i samarbejde med deres entreprenører. Derfor har vi netop søsat et nyt projekt, der skal hjælpe bygherrer med at skabe flere praktikpladser”, siger Henrik L. Bang, der er direktør i Bygherreforeningen.

Bygherreforeningen er gået sammen med Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Grundejernes Investeringsfond om at bruge 4,5 mio. kroner på at skabe flere praktikpladser på store bygge- og anlægsprojekter. Målet er at få flere unge igennem erhvervsuddannelserne og dermed flere faglærte til byggeriet.

 

Yderligere information

Kontakt til tidligere lærling på metrobyggeriet Nicklas Sørensen – telefon: 72 42 48 01.

Metroselskabets kommunikationsafdeling: Mail presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.