Status på M4 Sydhavn

Tunnelboremaskinerne Inge og Olivia blev navngivet på behørig vis og sendt afsted d. 3. februar 2020 sydpå fra den kommende station Enghave Brygge. Herfra borede de sig først frem til endestationen Ny Ellebjerg, hvorefter de blev transporteret tilbage til Enghave Brygge for at bore det sidste stykke. Først til den kommende station, Havneholmen, og til sidst hen for at koble linjen til afgreningskammeret til M3 Cityringen og den eksisterende M4, som linjen bliver en del af.

Begge tunnelboremaskiner er nu færdige med arbejdet og er blevet skilt ad, hejst op fra undergrunden og returneret til producenten CREG i Kina, som vil genanvende maskinerne.

I den kommende tid fortsætter arbejdet med at etablere teknikrum i de kommende stationer, og samtidig bliver tunnelerne gjort klar. Der bliver støbt betongulv og derefter kan skinnelægningen begynde.

Gangtunnelen på Østerport

Gangtunnelen og trappen stod klar den 26. marts 2021 og er dermed nu åben for benyttelse, når man bevæger sig rundt på Østerport Station. 

Vi arbejder forsat på stationspladsen og i tunnelen frem mod sommeren 2021, hvorefter disse vil blive åbnet, og vi vil forlade pladsen.

 

Mobildækning på M3 og M4 er klar

I foråret 2021 kunne vi melde, at mobilsignalet i hele M3 Cityringen nu omsider var færdigetableret. Mobilsignalet på M4 Nordhavn fra Orientkaj til København H var allerede klar til brug omkring årsskiftet, og siden har arbejdet stået på for at få resten af M3 Cityringen med. Det arbejde er nu afsluttet.