Status på M4 Sydhavn

Tunnelboremaskinerne Inge og Olivia er blevet navngivet på behørig vis og er klar til arbejdet. Inge er allerede begyndt at bore sig ind i Sydhavnsundergrundens kalk og er nu nået over halvvejs fra den kommende station på Enghave Brygge mod Sluseholmen.

På kortet ses ruten, samt hvor langt de to tunnelboremaskiner er nået. Olivia blev sendt  afsted d. 3. februar, og er efterhånden kommet godt ind i sydhavnsundergrunden.

Gangtunnelen på Østerport

Vi arbejder fortsat på den gangtunnel, trappe og elevator, der skal binde metrostationen og Østerport Station tættere sammen. Arbejdet forventes færdigt ved udgangen af 2020.

Indtil gangtunnel, trappe og elevator er færdig, kan du benytte den midlertidige trappeudgang i metrostationen, hvor du kommer op på Oslo Plads ved Østbanegade.

Metrostationen har også en hovedtrappe hen mod Kristianiagade og to elevatorer. Benytter du disse, kan du derfra gå hen over stationspladsen og videre til Østerport St.