Status på M4 Nordhavnslinjen
På Nordhavn station vil vi i den kommende tid begynde at føre Kalkbrænderihavnsgade tilbage til sit oprindelige forløb. Der er en del byggeri på de omkringliggende grunde, så vejen vil ikke komme helt på plads endnu. På både Nordhavn og Orientkaj station er installationen af skærme til passagerinformation stort set afsluttet, ligesom vi udfører en række test af de elektriske installationer.

Testkørsler og sikkerhedsgodkendelse

Testkørslen i Nordhavnstunnelerne fra sporskiftekammeret under Øster Søgade til endestationen Orientkaj er i gang, og der er installationsarbejde i tunnelerne om aftenen og natten. Sammenfletningen med M3 på den fælles strækning under lukningen af M3 går godt. Når testene afsluttes natten mellem søndag og mandag d. 27. januar skal resultaterne analyseres og dokumenteres, hvorefter yderligere test og dokumentation skal gennemføres frem mod åbningen omkring 1. april.

M4 Nordhavn åbner d. 28. marts - læs mere

Orientkaj station får en spektakulær, klinkebesat hovedtrappe fra gadeplan op til perronen, og en mindst ligeså spektakulær udsigt. Foto: Reginaldo Sales

Status på M4 Sydhavn

Tunnelboremaskinerne Inge og Olivia er blevet navngivet på behørig vis og er klar til arbejdet. Inge er allerede begyndt at bore sig ind i Sydhavnsundergrundens kalk og er nu nået 109,84 meter fra den kommende station på Enghave Brygge mod Sluseholmen.

På kortet ses ruten, samt hvor langt de to tunnelboremaskiner er nået. Olivia skal efter planen sendes afsted d. 3. februar.

Cityringen lukker i to uger

Den 29. september åbnede Cityringen M3 omsider for passagerer, og togene kører nu under hovedstadens gader. På flere stationer arbejdes der dog fortsat på den sidste færdiggørelse af stenbelægningen og beplantning på stationspladsen over jorden, og der vil blive arbejdet på færdiggørelsen af gangtunnelerne mellem Metroen og DSB-stationerne på København H og Østerport helt frem til hhv. start- og midt 2020.

"lukket på grund af åbning"

I foråret 2020 skal der efter planen tilføjes endnu en metrolinje til hovedstadens metronet: M4 til Nordhavnen. Da M4 deler styresystem, tunneler, stationer og spor med M3 Cityringen, vil der i forbindelse med testkørsel af M4 være påvirkninger af driften på M3. Det er nu besluttet, at den bedste løsning for passagererne i forhold til at skabe sikkerhed om transporten og tryghed om, at metroen kører, når den kører, er, at M3 lukker ned i to uger fra og med den 12. januar til og med den 26. januar. Der indsættes i stedet metrobusser, der stort set kører på Cityringens rute ned til hvert 4. minut i myldretiden på de centrale strækninger.

Der er altså tale om, at vi lukker ned for M3 Cityringen for at blive klar til åbningen af M4 til Nordhavnen.

Læs mere om lukningen i pressemeddelelsen nedenfor og i dette faktaark

M3 Cityringen lukker ned i to uger

Arbejdet med gangtunnelen mellem metostationen og DSB-terminalen på København H skrider frem.

Skinneslibningen i metrotunnelerne er afsluttet

Cityringen har været i drift siden 29. september, og som afslutning på anlægsarbejdet er skinnerne på hele den 15, 5 km lange strækning blevet slebet i begge spor. Vi måler og analyserer i øjeblikket på effekten af slibningen.

Vi færdiggør stationspladserne

Selvom Cityringen M3 kører, er der stadig stationer,  hvor vi arbejder på den sidste finish på stationspladserne. Her anlægger vi det nye byrum ved stationerne, hvor vi lægger asfalt og fliser, planter træer og opsætter bænke og cykelstativer.

Metro til Nordhavn

Vi er i gang med at bygge to metrostationer i den nye bæredygtige bydel Nordhavn i forlængelse med byggeriet af Cityringen. Nordhavnsstationerne bliver en del af den nye metrolinje M4, som i første omgang vil gå fra Orientkaj og frem til København H. Orientkaj er pt. den eneste metrostation over jorden, som vi er i gang med at bygge. Nordhavnsstationerne står klar til brug i starten af 2020.

Læs mere om metrolinjen M4 til Nordhavn