Kortet viser hvor langt vi er nået med byggeriet af de fem nye stationer i Sydhavn. 


Status på M4 Sydhavn

Arbejdet med at indrette de fem nye stationer på M4 Sydhavn er fortsat godt i gang. Perroner og adgangstrapper er bygget på alle stationer, og vi er godt i gang med at opsætte vægbeklædning de sidste steder. 

Hen over efteråret fortsætter vi med at indrette stationerne under jorden – og over jorden begynder vi flere steder at overdrage dele af byggepladsen til andre byggerier. 

Læs mere om status på byggeriet af M4 til Sydhavn her

Hørbare tog og skinner på M3/M4

Metroselskabet arbejder målrettet på at skabe forbedringer, der forhåbentlig vil kunne nedbringe antallet af hørbare tog på M3 og M4. Vi kan trods den fortsatte indsats desværre ikke love, at der efterfølgende ikke vil være naboer, som vil kunne høre togene, når arbejdet er færdigt.

Borgernetværket ”Nej til Metrostøj” har sendt et åbent brev til medlemmerne i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation med kopi til transportministeren, overborgmesteren, Frederiksbergs Kommunes borgmester samt Ekspropriationskommissionen. Metroselskabet har udarbejdet et notat, der giver en status for selskabets arbejde med at reducere antallet af hørbare tog og adresserer de emner, som bringes op i det åbne brev. Se notatet her.