Kortet viser fremdrften på skinnelægningen. Der ligger skinner fra Ny Ellebjerg til Sluseholmen, og vi arbejder på strækningen fra Sluseholmen til Enghave Brygge.


Status på M4 Sydhavn

Skinnelægningen er godt i gang på forlængelsen af M4 til Sydhavn og Valby.skinnelægning på strækningen mellem Sluseholmen og Enghave Brygge. Der skal lægges skinner frem til lige efter metrostationen Havneholmen, hvor de kobles på de skinner, der allerede er lagt i afgreningskammeret til M3 og kontrol- og vedligeholdelsescenteret (markeret med lille rød firkant på kortet). Arbejdet vil foregå i løbet af foråret, og vi forventer at være færdige inden sommer

Samtidig arbejdes der videre på at færdigggøre stationerne. På de fleste stationer er vi i gang med at montere vægpaneler, og de store støbearbejder er efterhånden ved at være overstået. Den senere tid har der været særligt fokus på at etablere trapperne ned til stationerne.

Hørbare tog og skinner på M3/M4

Metroselskabet arbejder målrettet på at skabe forbedringer, der forhåbentlig vil kunne nedbringe antallet af hørbare tog på M3 og M4. Vi kan trods den fortsatte indsats desværre ikke love, at der efterfølgende ikke vil være naboer, som vil kunne høre togene, når arbejdet er færdigt.

Borgernetværket ”Nej til Metrostøj” har sendt et åbent brev til medlemmerne i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation med kopi til transportministeren, overborgmesteren, Frederiksbergs Kommunes borgmester samt Ekspropriationskommissionen. Metroselskabet har udarbejdet et notat, der giver en status for selskabets arbejde med at reducere antallet af hørbare tog og adresserer de emner, som bringes op i det åbne brev. Se notatet her.