Status på M4 Sydhavn

Tunnelboremaskinerne Inge og Olivia er blevet navngivet på behørig vis og sendt afsted d. 3. februar 2020 fra den kommende station Enghave Brygge, og er efterhånden kommet godt ind i sydhavnsundergrunden.

På kortet ses de to tunnelboremaskiners fremdrift. Begge de tunge damer er nået frem til endestationen Ny Ellebjerg og skal nu bore den modsatte vej fra Enghave Brygge til Havneholmen, hvorefter de kobler på afgreningskammeret til M3 Cityringen. Inge er allerede sendt af sted og Olivia følger kort efter.

Gangtunnelen på Østerport

Vi arbejder fortsat på den gangtunnel, trappe og elevator, der skal binde metrostationen og Østerport Station tættere sammen. Arbejdet forventes færdigt i starten af 2021. Herefter går vi gang med stationspladsens overflade. 

Indtil gangtunnel, trappe og elevator er færdig, kan du benytte den midlertidige trappeudgang i metrostationen, hvor du kommer op på Oslo Plads ved Østbanegade.

Metrostationen har også en hovedtrappe hen mod Kristianiagade og to elevatorer. Benytter du disse, kan du derfra gå hen over stationspladsen og videre til Østerport St.

Mobildækning på M3 og M4

Færdiggørelsen af mobilnettet er – ligesom så meget andet – lige nu udfordret af COVID-19 situationen. På nuværende tidspunkt dækker mobilnettet M4 Nordhavn og M3 Cityringen fra Østerport over Marmorkirken frem til og med Kongens Nytorv. Vi arbejder på strækningen med Gammel Strand, Rådhuspladsen og Hovedbanegården, som snart vil kunne tages i brug. Herefter vil arbejdet fortsætte ’med uret’, indtil hele Cityringen er dækket. Med forbehold for COVID restriktioner m.v., forventes hele M3 Cityringen at kunne være dækket i løbet af foråret 2021.