Status på M4 Sydhavn

Tunnelboremaskinerne Inge og Olivia er blevet navngivet på behørig vis og sendt afsted d. 3. februar 2020 sydpå fra den kommende station Enghave Brygge, og er efterhånden kommet godt ind i sydhavnsundergrunden.

På kortet ses de to tunnelboremaskiners fremdrift. Begge de tunge damer er nået frem til endestationen Ny Ellebjerg og skal nu bore den modsatte vej fra Enghave Brygge til Havneholmen, hvorefter de kobler på afgreningskammeret til M3 Cityringen og den eksisterende M4, som linjen bliver en del af. Inge er allerede nået frem til Havneholmen og Olivia følger kort efter. Herefter mangler kun det korte stykke hen og forbinde med de eksisterende tunneler.

Gangtunnelen på Østerport

Gangtunnelen og trappen stod klar den 26. marts 2021 og er dermed nu åben for benyttelse, når man bevæger sig rundt på Østerport Station. 

Vi arbejder forsat på stationspladsen og i tunnelen frem mod sommeren 2021, hvorefter disse vil blive åbnet, og vi vil forlade pladsen.

 

Mobildækning på M3 og M4

Færdiggørelsen af mobilnettet er – ligesom så meget andet – lige nu udfordret af COVID-19 situationen. På nuværende tidspunkt dækker mobilnettet M4 Nordhavn og M3 Cityringen fra Østerport over Marmorkirken frem til og med Frederiksberg. Vi arbejder på resten af strækningen indtil hele Cityringen er dækket. Med forbehold for uforudsete udfordringer forventes hele M3 Cityringen at have mobildækning i løbet af foråret 2021.