Byen vokser

Over de seneste årtier er befolkningstallet i hovedstaden steget kraftigt. Siden 1995 er der kommet 161.000 flere borgere i Københavns Kommune og væksten forventes at fortsætte i de kommende årtier. Områder som f.eks. Nordhavn, Refshaleøen og Kløverparken forventes at opleve stor befolkningsvækst.

I slutningen af 2018 indgik Staten og Københavns Kommune en principaftale om etablering af Lynetteholm: en ny stor halvø i Københavns havn mellem Nordhavn og Refshaleøen. Siden har Frederiksberg Kommune tilsluttet sig aftalen. Lynetteholm skal skaffe yderligere boliger for at imødekomme den store efterspørgsel og de stigende priser på boliger i København, og samtidig skal halvøen medvirke til at klimasikre byen mod stormflod fra nord.

Lynetteholm kommer, når den er fuldt udbygget i 2070, til at rumme 35.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser.

Luftfoto af havnen, hvor Lynetteholm kommer til at ligge
Daglige ture I KBH og FRB kommuner(1)
Bilture
460.000
510.000
538.000
Procentvis ændring
11 %
17 %
Metroture(3)
391.000
651.000
724.000
Procentvis ændring
66 %
85 %
Daglige ture I KBH og FRB kommuner(1) I dag(2) 2035 2050
Bilture 460.000 510.000 538.000
Procentvis ændring 11 % 17 %
Metroture(3) 391.000 651.000 724.000
Procentvis ændring 66 % 85 %

1 Fremtidig data er for basisscenarie anvendt i forundersøgelsen i 2035 og 2050
2 Data for bilture er fra 2015 og for metroture er fra 2020
3 Metroture for 2020 udgøres af oprindelige budgettal, hvilke ikke er korrigeret for effekt af COVID-19

Børn på m,etroperron

Forundersøgelse af metrolinjer

Metroselskabet er blevet bedt om at undersøge mulige metrolinjer, der kan binde den nye ø sammen med resten af byen på en bæredygtig måde. Forundersøgelsen er nu afsluttet efter godt halvandet års analyser.

Resultaterne kan læses i den netop offentliggjorte Metrobetjening til Lynetteholm resumerapport eller i selve udredningsrapporten samt bilaget med tekniske tegninger for en mere udførlig beskrivelse.

Se hvordan nye linjer bliver besluttet

Trafikløsning for hele byen

Et vigtigt element i arbejdet med den kommende metroforbindelse til Lynetteholm har været at sikre, at hele byen kommer til at hænge trafikalt sammen. Her vil en stor udfordring være den øgede trafikmængde, som er en konsekvens af den store befolkningstilvækst i de foregående og kommende årtier. Allerede i 2019, inden COVID-19 pandemien lagde gader og metroperroner øde, var der begyndende trængselsudfordringer i myldretiden på strækningen hen over havnen på M1/M2. Med den øgede biltrafik er også indfaldsvejene og indre by plaget af trængsel. For at sikre mobilitet i fremtidens København er det derfor afgørende, at Metroen udbygges til at transportere de mange forventede ekstra rejsende.

Du kan læse mere om Lynetteholm-projektet på Københavns Kommunes hjemmeside samt på Transport- og Boligministeriets hjemmeside.

gadebillede med trafik

Mulige metrolinjer

Rapporten peger på tre mulige linjeføringer, hhv. M4, som er en forlængelse af M4 fra Nordhavn (også kaldt ”blå linje”), M5 (også kaldet ”lilla linje”) og M5 Vest (også kaldet ”orange linje”).

illustration af forslag til metrolinje til Lynetteholm m4 blå linje
illustration af forslag til metrolinje til Lynetteholm m5 lilla linje
illustration af forslag til metrolinje til Lynetteholm m5 Vest orange linje