Covid-19 og Byens Hegn

Tak for de mange ansøgninger til Byens Hegns seneste ansøgningsrunde angående hegnene på Ny Ellebjerg.

Corona-situationen påvirker alle, og Byens Hegn er ingen undtagelse. For at kunne hænge kunst op på hegnene, er vi afhængige af indtægter fra reklamer, som kan betale for værkerne, og reklamerne er desværre udeblevet på grund af Covid-19-situationen.
Af den grund bliver vi desværre nødt til at sætte opsætning af nye værker i bero indtil videre.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke udsmykke de tomme hegn, fordi vores økonomi er blevet stærkt påvirket af situationen.

Vi håber på at få mulighed for at afholde nye ansøgningsrunder på et senere tidspunkt.

Indtil da pryder de eksisterende værker fortsat hegnet og kan forhåbentligt kaste lidt farver ud i byen i denne svære tid. Tak for forståelsen.

Sådan ansøger du
 
Både professionelle og amatører kan få lov til at udsmykke Byens Hegn. Alle skal bruge vores ansøgningsskema og vedhæfte en skitse eller visualisering af udsmykningen.
 
Du kan også søge om støtte fra Metroselskabet, så skal du bare huske at vedlægge et budget. Brug evt. vores budgetskabelon.

Vi holder løbende ansøgningsrunder, men du er altid velkommen til at sende os en ansøgning. Følg med her på hjemmesiden, på facebook og tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor kommende ansøgningsfrister annonceres.


Læs her hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, når du sender os en ansøgning

Download ansøgningsskemaet

Ansoegningsskema Byens Hegn

Sådan udvælger vi projekterne til Byens Hegn


Når vi fordeler pladser og økonomisk støtte, prioriteres forslag der:
- Tydeligt forholder sig til det konkrete sted der søges om
-  Er tilpasset et konkret stykke hegn
-  Er innovative, originale og skaber uventede oplevelser
-  Inddrager eller aktiverer byrummet og de forbipasserende
-  Har medfinanciering (eks. frivilligt arbejde og bidrag fra anden side)
-  Kan holde til at hænge udenfor i minimum seks måneder (banner accepteres ikke)
-  Lever op til de generelle retningslinier for projekter på Byens Hegn, som står i ansøgningsskemaet

Vi modtager kun én ansøgning pr. person.

NB: Større virksomheder, interesseorganisationer o.lign. kan ikke opnå økonomisk støtte. Alle kampagner og markedsføring henvises til køb af reklameplads.

Udbetaling af støtte til dit projekt

Hvis du har ansøgt Metroselskabet om støtte og fået den tildelt, gives den som et tilskud til det samlede budget, og du skal derfor ikke indsende regnskab eller rapport til os. Til gengæld udbetales støtten først, når det færdige værk hænger på hegnet.

Støtten udbetales enten som B-honorar eller mod elektronisk faktura, hvis du har mulighed for at udstede sådan en. Hvis du er momspligtig lægges momsen oveni støttebeløbet.

Det er selvfølgelig tilladt også at søge om støtte hos andre fonde og puljer. 

Download budgetskemaet her

Budgetskema til Byens Hegn

Vi får rigtig mange spørgsmål, og du er altid velkommen til at skrive til os på byenshegn@m.dk