Vi indretter stationen under jorden

Vi er i gang med indretningen af stationen under jorden. Det er en lang byggefase, der blandt andet omfatter støbning af indervægge, etager og perron samt installation af elevatorer, rulletrapper og kontrolrum.

Indervægge, etager og perron er støbt nu og store dele af vægbeklædningen er på plads. Det samme er en stor del af den teknik, der skal til for at drive en metrostation i 2024.