Vi anlægger stationspladsen

Ved Østerport er vi i gang med at anlægge stationspladsen på området ud for Oslo Plads 12-16.

Vi etablerer et bredt fortov foran bygningen samt en cykelsti mellem fortovet og selve stationspladsen. Der kommer ikke en lokalvej igen her, som der var før metrobyggeriet.

Pladsen kommer til at rumme hovedtrappe, elevatorer, ventilationsriste og ovenlys til stationen samt cykelstativer og træer. Stationspladsen vil være færdig, når Cityringens åbner i slutningen af september 2019. Dog vil træerne først blive plantet senere på efteråret. Arbejdet med at genetablere områderne i Østbanegade og Kristianiagade vil foregå efter Cityringens åbning.