Gangtunnel til Nordhavn metrostation

Vi bygger en gangtunnel under Kalkbrænderihavnsgade til metrostationen i Nordhavn, så det bliver nemmere at skifte mellem metro og S-tog.

For at få plads til at grave ud til gangtunnelen er Kalkbrænderihavnsgade midlertidigt omlagt ud for metrobyggepladsen, og der er etableret et byggeområde over til Århusgade-viadukten.

I forbindelse med arbejdet vil viadukten i Århusgade være lukket for gennemgang frem til starten af 2020. I denne periode skal du derfor krydse Kalkbrænderihavnsgade andre steder, når du skal til og fra Nordhavn. Her kan du i stedet benytte overgangen ved Vordingborggade-Sundkrogsgade eller stiforbindelsen ud for Nordre Frihavnsgade.