Vi indretter stationen under jorden

Vi er i gang med indretningen af stationen under jorden. Det er en lang byggefase, der blandt andet omfatter støbning af indervægge, etager og perron samt installation af elevatorer, rulletrapper og kontrolrum.

Indervægge, etager og perron er støbt nu. Store dele af væg- og gulvbeklædning er på plads, og en del af den teknik, der skal til at drive en metrostation, er på plads.