Arbejdet fortsætter ved København Syd i marts og april

26-02-2024

Flere forskellige aktiviteter er fortsat i gang ved København Syd, og de fortsætter hen over foråret. Her får en oversigt over Metroselskabets forventede aktiviteter i området i marts og april. 

Stationsplads og ny cykelsti
Arbejdet med den nye cykelsti og det nye fortov langs med metrostationen er i gang fra parkeringspladsen ved Sukkertoppen og ned til Gammel Køge Landevej. Derudover går arbejdet med at anlægge stationspladsen ved vendesløjfen snart i gang, og det betyder, at vendesløjfen lukkes for trafik. Arbejdet med at anlægge stationspladsen, fortov og cykelsti foregår som udgangspunkt i dagtimerne medmindre andet varsles via SMS. 

Omstigningsområdet ved Carl Jacobsens Vej
Byggeriet af omstigningsområdet, som skal gøre det let at skifte imellem de forskellige forbindelser, fortsætter også i de kommende måneder. Entreprenøren skal blandt andet lægge gulv, støbe vægge, færdiggøre trapper og forskellige andre installationsarbejder.

Arbejdet i området betyder ændrede adgangsveje til S-togets linje F (Ringbanen), så følg skiltningen på stationen, så vi passer godt på alle, mens arbejdet står på. 

Arbejdet kan være støjende, og der kan være aktiviteter hele døgnet. 

Øresundsperronerne og gangtunnellen under Øresundssporene
Byggeriet af perroner langs Øresundssporene samt byggeriet af gangtunnelen under sporene ved Følager fortsætter også hen over foråret. Det betyder blandt andet, at vi skal etablere jordankre og lave pælearbejde. Derudover går vi i gang med udgravningen til den kommende gangtunnel under sporene. Byggeriet af Øresundsperronerne udfører vi på vegne af Banedanmark. 

Arbejdet kan være støjende og kan forekomme hele døgnet. 

Nogle af de støjende arbejder i området giver mulighed for kompensation til nogle naboer. Hvis du er berettiget til kompensation efter reglerne i Nabopakkebekendtgørelsen, så modtager du automatisk et brev i postkassen med nærmere informationer.