Vi bygger gangtunnel til Hovedbanegården

På byggepladsområdet i Reventlowsgade bygger vi en underjordisk gangtunnel mellem metrostationen og i Stampesgade og Hovedbanegården, så du nemt og hurtigt kan skifte mellem metro, regionaltog og S-tog.

Gangtunnelen bliver cirka 24 meter lang og går fra metrostationens øverste etage til perrontunnelen under Hovedbanegården. Den mest støjende aktivitet er etablering af gangtunnelens afstivende vægge. Derefter graver vi ud til cirka 14 meters dybde, hvorefter vi støber tunnelens bund og vægge. Til sidst støber vi taget over gangtunnelen og lukker dermed udgravningen i Reventlowsgade, så vi kan færdiggøre stationsområdet over jorden.

Bemærk, at der på byggepladsen i Reventlowsgade gælder andre regler for støjende arbejde end i Stampesgade. Anlægsarbejdet i Reventlowsgade skal følge arbejdstiderne i Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift, som er hverdage kl. 07-19 og lørdage kl. 08-17.