Støjgrænser for København H

Støj fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser reguleres af en bekendtgørelse. På Københavns Hovedbanegård er vi i øjeblikket i gang med byggefase 4.1 og 7, hvor støjgrænserne er fastsat til:

Dagperiode
Mandag til fredag kl. 07.00 - 18.00: 71 dB(A)
Lørdag kl. 09.00 - 16.00: 71 dB(A)

Aftenperiode
Mandag til fredag kl. 18.00 - 22.00: 50 dB(A)

Natperiode
Hverdag/fredag til lørdag kl. 22.00 – 07.00/9.00: 50 dB(A)

I alle andre tidsrum må støjen fra byggepladsen ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden.

Se byggepladsbekendtgørelsen
Reglerne for kompensation er fastsat i nabopakkebekendtgørelsen
Tillæg til bekendtgørelsen, 2015
Tillæg til bekendtgørelsen, 2016