Støjgrænser for København H

Støj fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser reguleres af en bekendtgørelse.

På byggepladsen i Reventlowsgade for gangtunnelen mellem metrostationen og Hovedbanegården er støjgrænserne i den aktuelle fase fastsat til: 

Dagperiode
Mandag til fredag kl. 07.00 - 18.00: 71 dB(A)
Lørdag kl. 09.00 - 16.00: 71 dB(A)

Aftenperiode
Mandag til fredag kl. 18.00 - 22.00: 50 dB(A)

Natperiode
Hverdag/fredag til lørdag kl. 22.00 – 07.00/9.00: 50 dB(A)

I alle andre tidsrum må støjen fra byggepladsen ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden.

Se byggepladsbekendtgørelsen
Reglerne for kompensation er fastsat i nabopakkebekendtgørelsen
Tillæg til bekendtgørelsen, 2015
Tillæg til bekendtgørelsen, 2016

Støjmålinger

Støjgraferne er rådata og lægges på m.dk i uredigeret form. Støjen beregnes som et gennemsnit over en periode inklusive baggrundsstøj fra fx trafik, vejarbejde, samtale, udendørsarrangementer, udrykninger etc. fra bylivet. Støjmåleren skelner ikke støjen fra arbejdspladsen med støjen fra byen. Det betyder, at baggrundsstøjen indgår som en del af den støj, der måles.

-01.januar - 06.januar 2019

-07.januar - 13.januar 2019

-14.januar - 20.januar 2019

-21.januar - 27.januar 2019

-28.januar - 03.februar 2019

-04.februar - 10.februar 2019

-11.februar - 17.februar 2019

-18.februar - 24.februar 2019

-25.februar - 03.marts 2019

-04.marts - 10.marts 2019

-11.marts - 17.marts 2019

-18.marts - 24.marts 2019

-25.marts - 31.marts 2019

-01.april - 07.april 2019

-08.april - 14.april 2019

-15.april - 21.april 2019

-22.april - 28.april 2019

-29.april - 05.maj 2019

-06.maj - 12.maj 2019

-13.maj - 19.maj 2019

-20.maj - 26.maj 2019

-27.maj - 02.juni 2019

-03.juni - 09.juni 2019

-10.juni - 16.juni 2019

-17.juni - 23.juni 2019

-24.juni - 30.juni 2019

-01.juli - 07.juli 2019

-08.juli - 14.juli 2019

-15.juli - 21.juli 2019

-22.juli - 28.juli 2019

-29.juli - 04.august 2019

-05.august - 11.august 2019

-12.august - 18.august 2019

-19.august - 25.august 2019

-26.august - 01.september 2019

-02.september - 08.september 2019

-09.september - 15.september 2019

-16.september - 22.september 2019

-23.september - 29.september 2019

-30.september - 06.oktober 2019

-07.oktober - 10.oktober 2019