Sidste fase af metrobyggeriet

Vi er i gang med sidste fase af metrobyggeriet, hvor vi indretter stationen under og over jorden. Samtidig testkøres metrotogene i tunnelerne. 

I denne fase beklæder vi stationsrummet med fliser og installerer lys- og lydanlæg samt billetautomater og rejsekortstandere. Vi installerer kort sagt alle synlige elementer i stationen og tester, at de fungerer.

Stationspladsen bliver indrettet med ovenlys, bænke, beplantning, belysning, cykelstativer og alle de øvrige elementer, der vil være en del af stationspladsen.

Størstedelen af byggepladsområdet på København H vil være omkranset af trådhegn, mens vi anlægger stationspladsen. Der vil fortsat være pladehegn om en del af byggepladsen i Reventlowsgade, hvor vi bygger en underjordisk gangtunnel mellem metrostationen og Hovedbanegården.

Vi vil løbende anlægge vej, cykelsti og fortov rundt om den kommende stationsplads og i sidegaderne. Det betyder, at vi i perioder omlægger adgangsveje og arbejder tæt på facaderne flere steder.