Under coronavirus/Covid-19 er det vigtigt, at vi passer godt på hinanden og rejser med omtanke. Se her hvilke forholdsregler, der gælder i Metroen og hvilke tiltag, vi har taget for at forhindre smittefare.

Du skal ikke rejse med bus, tog eller metro, hvis du:

 • Er syg, eller har mistanke om smitte.

Som passager i metroen skal du:

 • Overveje at benytte myndighedernes app til kontaktopsporing: "smitte|stop"
 • Følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitterisiko:

Det gør Metroselskabet:

 • Tog og stationer rengøres fortsat oftere og med flere desinficerende rensemidler med særlig fokus på de flader, som passagererne berører oftest: billetautomater, håndtag og børnekontrolpaneler.
 • Der er opstillet holdere med hånddesinfektion på alle stationer på alle linjer. Hånddesinfektionen findes så vidt muligt nær indgangene og ved elevatorer, så det er nemt at desinficere, før man stiger på toget.
 • Metroselskabet er i tæt og løbende dialog med myndighederne og er klar til at handle, hvis situationen ændrer sig.
 • Kommer der ændringer i anbefalingerne fra myndighederne om rejser med metro, informerer Metroselskabet så bredt og så hurtigt som muligt via:
  • Pressemeddelelser bl.a. til landsdækkende public service medier
  • Hjemmesiden m.dk
  • Sociale medier
  • Skærme på perroner og billetsalgsniveau på metrostationerne
  • Printmaterialer i tog og på stationer