Den kollektive transport er et sted, hvor mange mennesker opholder sig på et begrænset areal, og derfor er der behov for, at vi passer godt på hinanden.

Sundhedsmyndighederne beskriver nu situationen omkring Coronavirus/Covid-19 som alvorlig. Metroselskabet har iværksat særlige tiltag for at mindske risikoen for smitte, og vi er i tæt dialog med de relevante myndigheder.

Du skal ikke rejse med bus, tog eller metro, hvis du:

 • Er syg, eller på nogen måde har mistanke om smitte
 • Har et svagt helbred/svækket immunsystem, eller på anden måde falder inden for risikogruppen.
 • Har andre muligheder for transport. Foretag kun helt nødvendige rejser.

Rejser du med bus, tog eller metro, skal du:

 • Så vidt muligt lægge din rejse udenfor myldretiden, hvor pladsen godt kan blive trang i metroen.
 • Vælge cyklen eller gåben til de korte ture. Så bliver der bedre plads i metro, busser og tog.
 • Holde afstand til dine medpassagerer
 • Vente på et mindre fyldt tog, hvis der er mange med metroen - eller vælge en anden transportform.
 • Fremvise gyldig rejsehjemmel allerede ved nedgangen til stationerne. Har man ikke billet, kan den fortsat købes i billetautomaten og rejsekort checkes ind på sædvanlig vis.
 • Følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitterisiko:

Det gør Metroselskabet:

 • Tog og stationer rengøres oftere og med flere desinficerende rensemidler.
 • Der blev først indsat flere tog så myldretidsdriften blev forlænget for at sikre mindre trængsel i togene. Da passagertallet er styrtdykket er dette nu ikke længere nødvendigt. 
 • Metroen er lukket om natten mellem kl. 24-05. Dette sker dels for at vedligeholde spor og tog, så der kan køres driftssikkert om dagen og dels for at støtte om myndighedernes påbud om at holde sig hjemme. Der indsættes derfor heller ikke metrobusser.
 • Personalet i tog og på stationer er instrueret i ekstra opmærksomhed på forebyggelse af mulig smitterisiko. For at medvirke yderligere til at minimere spredningen af Coronavirus/Covid-19 vil vi en periode bede kunderne om at fremvise kort og billet allerede ved nedgangen til stationerne. Har man ikke billet, kan den fortsat købes i billetautomaten og rejsekort checkes ind på sædvanlig vis.
 • Metroselskabet er i tæt og løbende dialog med myndighederne og er klar til at handle øjeblikkeligt, hvis situationen ændrer sig.
 • Kommer der ændringer i anbefalingerne fra myndighederne om rejser med metro, informerer Metroselskabet så bredt og så hurtigt som muligt via:
  • Pressemeddelelser bl.a. til landsdækkende public service medier
  • Hjemmesiden m.dk
  • Sociale medier
  • Skærme på perroner og billetsalgsniveau på metrostationerne
  • Printmaterialer i tog og på stationer