I takt med at samfundet langsomt genåbner, forventes passagertallet også at stige fra det meget lave niveau under lock down. Selvom der er god plads i metroen, er der fortsat stor fokus på at forhindre smittespredning, og derfor har Metroselskabet iværksat særlige tiltag, ligesom vi er i tæt dialog med de relevante myndigheder.

Der er nemlig fortsat behov for, at vi passer godt på hinanden, og rejser med omtanke.

Du skal ikke rejse med bus, tog eller metro, hvis du:

 • Er syg, eller har mistanke om smitte
 • Har et svagt helbred/svækket immunsystem, eller på anden måde falder inden for risikogruppen.

Rejser du med bus, tog eller metro, skal du:

 • Holde afstand til dine medpassagerer:
  • Fordel jer på perron og i toget
  • Undgå at stå eller sidde ansigt til ansigt (OBS: grupper og familier, der rejser sammen, må gerne stå og sidde over for hinanden)
  • Stå med ansigtet i kørselsretningen, når der er mange passagerer.
  • Sid forskudt eller ved siden af hinanden – ikke over for hinanden.
  • Gå altid højre om, når du passerer medpassagerer.
 •  Myndighederne anbefaler, at man bruger mundbind i metroen, hvis det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand. 
 • Vente på et mindre fyldt tog, hvis der er mange med metroen. Brug vores "Plads i Metroen" webapp til at planlægge din rejse på de tidspunkter, hvor der statistisk er færrest med toget.
 • Overvej at benytte myndighedernes app til kontaktopsporing: "smitte|stop"
 • Følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitterisiko:

Det gør Metroselskabet:

 • Tog og stationer rengøres oftere og med flere desinficerende rensemidler med særlig fokus på de flader, som passagererne berører oftest: billetautomater, håndtag og børnekontrolpaneler.
 • Der er opstillet holdere med hånddesinfektion på alle stationer på alle linjer. Håndspritten findes så vidt muligt nær indgangene og ved elevatorer, så det er nemt at desinficere, før man stiger på toget.
 • Ekstra personale i tog og på stationer er instrueret i forebyggelse af mulig smitterisiko, herunder at instruere passagererne i at undgå ophobning i tog og på stationer. Der må påregnes ekstra rejsetid på grund af de øgede sikkerhedsforanstaltninger.
 • For at medvirke yderligere til at minimere spredningen af Coronavirus/Covid-19 vil vi en periode bede kunderne om at fremvise kort og billet allerede ved nedgangen til stationerne. Har man ikke billet, kan den fortsat købes i billetautomaten og rejsekort checkes ind på sædvanlig vis.
 • Metroselskabet er i tæt og løbende dialog med myndighederne og er klar til at handle, hvis situationen ændrer sig.
 • Kommer der ændringer i anbefalingerne fra myndighederne om rejser med metro, informerer Metroselskabet så bredt og så hurtigt som muligt via:
  • Pressemeddelelser bl.a. til landsdækkende public service medier
  • Hjemmesiden m.dk
  • Sociale medier
  • Skærme på perroner og billetsalgsniveau på metrostationerne
  • Printmaterialer i tog og på stationer