Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt.
Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener. Støjgener vil dog særligt kunne opstå, når der fjernes vegetation, lægges stenskærver til ballast, skiftes sporskifte og periodisk benyttes arbejdsprocesser med trykluftværktøj.

De støjende arbejdsopgaver fremgår af nedenstående tidsplan. Hertil benyttes forskellige typer skinnekørende maskiner samt forskellige håndværktøjer mv.

Strækning

Periode

Tidsrum

Arbejdsopgave

Kbh. Lufthavn St.- Strandlodsvej

3. februar

00:00–04:15

Fjernelse af vegetation

Islandsbrygge St. - Vestamager St.

4. februar

01:00–04:15

Fjernelse af vegetation

Islandsbrygge St. – Sundby St.

5. februar

01:00–04:15

Fjernelse af vegetation

Kbh. Lufthavn St. – Strandlodsvej

5. februar

01:00–04:15

Fjernelse af vegetation

Islandsbrygge St. – Sundby St.

6. februar

01:00–04:15

Fjernelse af vegetation

Vanløse St. - Fasanvej St.

6. februar

01:00–04:15

Fjernelse af vegetation

Vanløse St. - Fasanvej St.

7. februar

00:00–04:15

Fjernelse af vegetation

 Mellem de beskrevne sporstrækninger og Vedligeholdelsescenteret v/Vestamager Station, vil der forekomme forbi-kørsel med dieseldrevne arbejdskøretøjer.