Se på forsiden, hvordan vi kører lige nu

Sådan kører metroen netop nu
Hvis der opstår pludselige driftsproblemer, f.eks. hvis et tog går i stykker, påvirker det driften på hele linjen. Du kan få information om driftforstyrrelsens art og varighed ved at se trafikinformationsboksen på forsiden af m.dk.

Planlagte driftsændringer

Togsystemer har behov for løbende at blive holdt ved lige, f.eks. i forbindelse med sporarbejde. Det betyder, at vi jævnligt lukker for kortere strækninger i korte tidsrum  på mellem en halv op til seks timer om natten, mens vi  skifter bl.a. skinner og sporskifter, eller fjerner vegetation.
Se planen for planlagte driftsændringer

Støjende arbejde
Vi bestræber os for, at der er færrest mulige støjgener for vores naboer, når vi arbejder på skinner og stationer. Men støj kan desværre forekomme.
Se planen for støjende arbejde

Metrobusser
I forbindelse med fx sporarbejde kan der indsættes metrobusser.

Se hvor metrobusserne på M1/M2 går fra her

Se hvor metrobusserne på M1/M2 går fra her