Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt.
Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener. Støjgener vil dog særligt kunne opstå, når der fjernes vegetation, lægges stenskærver til ballast, skiftes sporskifte og periodisk benyttes arbejdsprocesser med trykluftværktøj.

De støjende arbejdsopgaver fremgår af nedenstående tidsplan. Hertil benyttes forskellige typer skinnekørende maskiner samt forskellige håndværktøjer mv.

På følgende strækninger:

Strækning

Dato

Tidsrum

Arbejdsopgave

Arbejdsmateriel

Femøren - Øresundsvej

5. maj

01:00–04:15

Fjernelse af vegetation

Benyttelse af bl.a. buskrydder

 efter behov.

 

Femøren - Øresundsvej

6. maj

01:00–04:15

Vanløse - Flintholm

6 – 7. maj

21:00–04:15

Reparation af skinner/sporskifter

Kørsel med arbejdstrolje og

 skinnekørende traktor samt

anvendelse af diverse værktøjer.

Vanløse - Solbjerg

8. maj

01:00–04:15

 

På/ved følgende stationer:

Station

Dato

Tidsrum

Arbejdsopgave

Arbejdsmateriel

Vestamager, Ørestad, Bellacenteret,  Sundby, DR byen

4. maj

01:00–04:15

Udlægning af ballast (sten-skærver)

Skinnekørende traktor

Kastrup, Femøren, Amagerstrand, Øresundsvej

5 og 6. maj

Vanløse, Flintholm, Lindevang

7 og 8. maj