Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt.
Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener. Støjgener vil dog særligt kunne opstå, når der fjernes vegetation, lægges stenskærver til ballast, skiftes sporskifte og periodisk benyttes arbejdsprocesser med trykluftværktøj.

De støjende arbejdsopgaver fremgår af nedenstående tidsplan. Hertil benyttes forskellige typer skinnekørende maskiner samt forskellige håndværktøjer mv.

På følgende strækninger:

Strækning

Periode

Tidsrum

Arbejdsopgave

DR-byen St. – Sundby St.

15-16 september

21:00–04:15

Reparation af skinner

Øresund St. – Femøren St.

16. september

01:00–04:15

Fjernelse af vegetation

Vanløse St. – Solbjerg St.

17. september

01:00–04:15

Fjernelse af vegetation

Vestamager St. – Sundby St.

18. september

01:00–04:15

Reparation af skinner samt fjernelse af vegetation