Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt.
Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener. Støjgener vil dog særligt kunne opstå, når der fjernes vegetation, lægges stenskærver til ballast, skiftes sporskifte og periodisk benyttes arbejdsprocesser med trykluftværktøj.

De støjende arbejdsopgaver fremgår af nedenstående tidsplan. Hertil benyttes forskellige typer skinnekørende maskiner samt forskellige håndværktøjer mv.

På følgende strækninger:

Strækning

Periode

Tidsrum

Arbejdsopgave:

Arbejdsmateriel:

CPH Lufthavn – Kastrup Station

28 – 29. juni 2020

21:00–04:15

Udskiftning/reparation af togskinner

Anvendelse af trolje, skinnekørende traktor samt forskelligt håndværktøj. (Mellem Vestamager Station og de anførte arbejdsområder, vil der forekomme forbi-kørsel med diesel-drevne arbejdskøretøjer.)

CPH Lufthavn – Kastrup Station

29 – 30. juni 2020

21:00–04:15

Udskiftning/reparation af togskinner

Anvendelse af trolje, skinnekørende traktor samt forskelligt håndværktøj. (Mellem Vestamager Station og de anførte arbejdsområder, vil der forekomme forbi-kørsel med diesel-drevne arbejdskøretøjer.)

CPH Lufthavn – Kastrup Station

30. juni – 1. juli 2020

21:00–04:15

Udskiftning/reparation af togskinner

Anvendelse af trolje, skinnekørende traktor samt forskelligt håndværktøj. (Mellem Vestamager Station og de anførte arbejdsområder, vil der forekomme forbi-kørsel med diesel-drevne arbejdskøretøjer.)

Sundby Station – Bellacenter Station

9 – 10. juli 2020

21:00–04:15

Udskiftning/reparation af togskinner

Anvendelse af trolje, skinnekørende traktor samt forskelligt håndværktøj. (Mellem Vestamager Station og de anførte arbejdsområder, vil der forekomme forbi-kørsel med diesel-drevne arbejdskøretøjer.)