Sådan kører metroen netop nu
Er der pludselige driftsforstyrrelser, vil det fremgå af trafikinformationsboksen på forsiden af m.dk.
Du kan også tilmelde dig vores twitter-konto, så du løbende får opdateringer om driften.

Ændringer om dagen (06.00-20.00)
Følg med på m.dk eller Twitter for eventuelle ændringer.

Ændringer aften og nat (20.00-06.00)

M1/M2/M3/M4 er lukket hver nat mellem kl. 24 og 05. Det skyldes dels det lave passagertal efter myndighedernes anbefalinger om social isolation, dels et ønske om yderligere at begrænse færden i det offentlige rum samt et behov for vedligehold af tog og skinner, så en stabil drift i dagtimerne kan fortsætte.
Der indsættes ikke metrobusser pga. det lave passagertal.

Sporarbejde

Lige nu skifter vi bl.a. skinner og sporskifter, og vi fjerner vegetation.
Se planen for sporarbejde

 

Støjende arbejde
Vi bestræber os for, at der er færrest mulige støjgener for vores naboer, når vi arbejder på skinner og stationer. Men støj kan desværre forekomme.
Se planen for støjende arbejde


Metrobusser
I forbindelse med fx sporarbejde kan der indsættes metrobusser.
Se hvor metrobusserne går fra ved at klikke ind på stationens side ved hjælp af stationsoversigten.

 

Gå til stationsoversigten