17 nye stationer i det indre København

Velkommen i Cityringen

Cityringen forbinder med sin 15,5 kilometer lange underjordiske tunneler København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Den nye metrolinje har 17 underjordiske stationer, og på to af stationerne, Frederiksberg og Kongens Nytorv, kan du skifte til de eksisterende metrolinjer.

Se de 17 nye stationer

Hurtigt gennem byen

Cityringen har ligesom den eksisterende metro hyppige afgange og kører uden en egentlig køreplan. Gennemsnitsfarten vil være 40 kilometer i timen inklusiv stop på stationerne. Det tager 24 minutter at køre hele Cityringen rundt, og da metrotogene kører i begge retninger, vil den tidsmæssigt længste tur mellem Københavns H og Skjolds Plads tage 12 minutter.

Otte år med grønne byggepladshegn

I sommeren 2011 blev 17 byggepladser etableret rundt omkring i København og på Frederiksberg. På byggepladserne bag de karakteristiske grønne 'Byen Hegn' og under jorden startede det største byggeri i hovedstaden, siden Christian 4. anlagde voldene. I 2013 blev tunnelboremaskinerne sendt afsted på deres underjordiske arbejde og fire år senere var alle 31 kilometer tunnel færdigudgravet.

Den 29. september 2019 – ca. otte år efter byggeriet gik i gang – var hovedstadens 17 nye metrostationer endelig klar til at tage i mod passagerer.

Samme koncept men i en ny og forbedret udgave

Den sidste del af anlægsarbejdet har haft fokus på at føre de visioner, som arkitekterne har udtænkt, ud i livet. For selvom Cityringen i store træk viderefører de velfungerende koncepter fra de eksisterende linjers drift og stationsindretning, er det stadig en helt ny og anderledes metrooplevelse.

Lyse og overskuelige rum

Alle stationerne er underjordiske, og opbygningen af stationsrummene følger i store træk de eksisterende stationers design, hvor dagslys kan skinne helt ned på perronniveau gennem store loftlys. På enkelte stationer har det dog ikke været muligt at etablere loftlys pga. bebyggelser på gadeplan, så der har arkitekterne måtte tænke ekstra kreativt for at skabe flotte og behagelige stationsrum, blandt andet ved at hjælp af særlige loftskonstruktioner og valg af lyse materialer på væggene.

Metroens passagerer skal opleve, at det er nemt og trygt at finde vej til og fra perronen, fordi rummene er åbne, lyse og overskuelige.

Hvor mange kommer til at rejse med Cityringen?

Metroselskabet tæller hele tiden, hvor mange passagerer, der benytter de eksisterende linjer M1/M2, og det vil også ske på M3 Cityringen. Der er selvfølgelig også lavet beregninger på, hvor mange der sandsynligvis vil benytte den nye linje. Om disse beregninger holder stik, vil først vise sig, når de faktiske passagertal er blevet fulgt over en længere periode. Læs i nedenstående faktaark, hvor mange passagerer, der forventes i Cityringen, og hvorfor det tager tid at evaluere på dem.

Faktaark: Baggrund for passagertalsforventningerne når Cityringen åbner