17 nye stationer i det indre København

Snart åbner Cityringen

Cityringen vil med sin 15,5 kilometer lange underjordiske tunneler forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Den nye metrolinje får 17 underjordiske stationer, og på to af stationerne, Frederiksberg og Kongens Nytorv, kan du skifte til de eksisterende metrolinjer.

Læs om åbningsfesten for M3 Cityringen

Hurtigt gennem byen

Metroen vil ligesom den eksisterende metro have hyppige afgange og køre uden en egentlig køreplan. Gennemsnitsfarten vil være 40 kilometer i timen inklusiv stop på stationerne. Det vil tage 24 minutter at køre hele Cityringen rundt, og da metrotogene kører i begge retninger, vil den tidsmæssigt længste tur mellem Københavns H og Skjolds Plads tage 12 minutter.

Otte år med grønne byggepladshegn

I sommeren 2011 blev 17 byggepladser etableret rundt omkring i København og på Frederiksberg. På byggepladserne bag de karakteristiske grønne 'Byen Hegn' og under jorden startede det største byggeri i Danmark, siden Christian 4. anlagde voldene. I 2013 blev tunnelboremaskinerne sendt afsted på deres underjordiske arbejde og fire år senere var alle 31 kilometer tunnel færdigudgravet.

I dag – ca. otte år efter byggeriet gik i gang – er hovedstadens 17 nye metrostationer nu næsten klar.

Samme koncept men i en ny og forbedret udgave

Den sidste del af anlægsarbejdet har haft fokus på at føre de visioner, som arkitekterne har udtænkt, ud i livet. For selvom Cityringen i store træk viderefører de velfungerende koncepter fra de eksisterende linjers drift og stationsindretning, vil det stadig være en helt ny og anderledes metrooplevelse.

Lyse og overskuelige rum

Alle stationerne bliver underjordiske, og opbygningen af stationsrummene vil i store træk følge de eksisterende stationers design, hvor dagslys kan skinne helt ned på perronniveau gennem store loftlys. På enkelte stationer har det dog ikke været muligt at etablere loftlys pga. bebyggelser på gadeplan, så der har arkitekterne måtte tænke ekstra kreativt for at skabe flotte og behagelige stationsrum, blandt andet ved at hjælp af særlige loftskonstruktioner og valg af lyse materialer på væggene.

Metroens passagerer skal opleve, at det er nemt og trygt at finde vej til og fra perronen, fordi rummene er åbne, lyse og overskuelige.