Direktion 

Metroselskabets daglige ledelse forestås af Metroselskabets direktion. Direktionen supporteres af en direktørgruppe.  

Metroselskabets direktion består af:

Henrik Plougmann Olsen
Administrerende direktør

Tillidshverv

  • Bestyrelsesmedlem i Rejsekort A/S
  • Bestyrelsesmedlem I DGI-byen
  • Medlem af repræsentantskabet, KU, og aftagerpanelet på IFSK, Københavns Universitet

Se CV på LinkedIn

Direktørgruppe

Metroselskabets direktion supporteres af direktørgruppen bestående af:  

Erik Skotting
Direktør

Se CV på LinkedIn 

Rebekka Nymark
Direktør

Se CV på LinkedIn 

Louise Høst
Direktør

Se CV på LinkedIn