DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Dialog med omgivelserne

Hver eneste dag har metroen indflydelse på tusinders hverdag; både hverdagen for de mennesker som benytter metroen, og for dem der skal leve med, at vi bygger i en tætbebygget by. Det betyder, at vi som selskab har en særlig forpligtelse til at levere en professionel kommunikationsindsats, som gør hverdagens transport til en god oplevelse og øger forståelsen for de enorme anlægsprojekter.

Metroselskabets kommunikation bestræber sig på at være troværdig, og selskabet skal fremstå tilgængeligt og imødekommende.

Publikationer
Metroselskabet lægger løbende års- og økonomirapporter op, så alle kan få et indblik i selskabets, metroens og metrobyggeriets udvikling. Læs desuden dokumenter der vedrører byggeriet m.v. 
Læs Metroselskabets publikationer

Passagerinformation
Alle skal kunne tage metroen. Derfor skal informations- og serviceniveauet på metroens stationer og samt i togene være højt. Målet er passagerinformation i verdensklasse. Vi arbejder målrettet med information via skilte, skærme, plakater, højtalerudkald, foldere m.v. Metroens Stewards er desuden metroens ansigt udadtil, hvis opgave det er, at yde den bedst mulige service til vores over 170.000 daglige passagerer.

Hver måned foretager Megafon omkring 350 personlige interviews med tilfældige passagerer i metroen. I 2016 svarede 96 % af de adspurgte, at de var tilfredse med rejsen. 
Læs om tilfredshedsundersøgelserne

Presse
Metroselskabets pressefunktion arbejder døgnet rundt, alle årets dage, for at yde den optimale service i forhold til presse i ind- og udland. Presseindsatsen skal være faktabaseret og proaktiv, og på et år er der knap 20.000 omtaler i pressen.
Se kontaktinformation, pressemeddelelser m.v.

Sociale medier
Metroselskabet har et stort ønske om at komme i dialog med hovedstadens borgere og besøgere og har derfor valgt at være til stede på de sociale medier.

Følg os på:

Nabo til en byggeplads
Som nabo til en byggeplads skal man let kunne få information om, hvad der foregår på byggepladsen. Derfor har vi et særligt nyhedsbrev, pjecer, opslag m.v. til naboerne. Vi har desuden en døgnbemandet telefontjeneste. En gang om måneden sender vi nyhedsbreve ud til 7500 naboer, og vi sætter opslag op efter behov. Antallet af henvendelser varierer meget i løbet af byggefaserne, men vi svarede i de første fem måneder af 2016 på gennemsnitligt 350 henvendelser om måneden. 
Læs om information til byggeriets naboer

Besøgstjeneste
Metroens byggepladser er normalt travle områder, som man ikke uden videre kan besøge. Men vi tilstræber at kunne give de særligt interesserede et kig ind bag de grønne byggepladshegn, blandt andet ved at afholde ”Åben Byggeplads”.
Besøg metrobyggeriet

Byens Hegn
Byens Hegn er Metroselskabets projekt for bedre byrum, mens vi bygger mere metro. Vi stiller omkring seks kilometer hegn omkring byggepladserne til rådighed for kunst, formidling, byrumsmøbler og andre tiltag, som gør det rart at færdes omkring byggeriet. Byggepladshegnene benyttes desuden til at informere om byggeriet, og en del af hegnene er reklameplads, som finansierer projektet.

Læs om Byens Hegn

Hjemmesider
På metroens hjemmeside www.m.dk samles information om metroens drift, metrobyggeriet og selskaberne bag metroen. Siden har omkring en million besøg årligt. På sigt lukkes der ned for passagerinformationen, som sammen med informationer for bus og tog ligger på www.dinoffentligetransport.dk

Metroselskabet en del af ejerkredsen bag www.rejseplanen.dk, hvor passagerne kan finde information om den hele rejse, uanset transportform og landsdel. Rejseplanen leverer over 20 mio. rejseplanopslag hver måned i apps og på web og er dermed Danmarks største offentlige internetservice.

Samarbejde på tværs
Metroselskabet deltager aktivt i samarbejdet DOT, Din Offentlige Transport. Her arbejder DSB, Movia og Metroselskabet for at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig transport på Sjælland og Øerne. Målet er at al kundeservice, trafikinformation, kommunikation og markedsføring samles i DOT, så kunderne oplever én fælles indgang til den offentlige transport fremover.
Gå til DOTs hjemmeside

Måling og evaluering
Måling og evaluering er en fast del af kommunikationsarbejdet for at sikre, at Metroselskabet når ud til modtagerne og for at optimere vores indsats. Vi får foretaget månedlige kundetilfredshedsundersøgelser samt årlige naboundersøgelser, og i oktober 2015 fik vi foretaget en kendskabs- og omdømmemåling med fokus på metrobyggeriet. 

Målingen viste, at næsten alle borgere i og omkring København har hørt om metrobyggeriet. Den primære eksponering foregår igennem landsdækkende tv-kanaler og aviser, mens en tredjedel også har fået information via nyheder på internettet og regionale aviser og tv-kanaler. To tredjedele af borgerne i Storkøbenhavn mener, at Metroen overordnet set har et godt omdømme.

Metroselskabets kommunikationsstrategi
Læs resumé af Metroselskabets kommunikationsstrategi 2018-2022 (PDF)