DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Metrobyggeriet og miljøet

Metroen er en miljørigtig måde at bevæge sig igennem byen på. Men byggeriet af metroen belaster miljøet. Derfor har Metroselskabet stillet en række krav om miljøhensyn til byggeriet af de nye metrolinjer.

De vigtigste krav omhandler udledning af CO2 og hensyn til grundvandet.

 

”Grøn beton” betyder halvering af CO2-udledning

Metroselskabets krav om brug af ”grøn beton” til byggeriet giver næsten 50 % mindre udledning af CO2 end ved byggeriet af den første metro.

Beton er den største bidragsyder til byggeriets samlede CO2- udledning. Metroselskabet anvender derfor beton, der kan produceres med en lavere CO2-udledning, bl.a. fordi der indgår erstatningsmaterialer og genbrugsprodukter i produktionen.

Da den eksisterende metro blev anlagt, var udledningen 700 kg/m3. Til det nuværende byggeri har Metroselskabet stillet krav til entreprenøren om, at udledningen ikke må overstige 400 kg/m3. Det vil sige, at udledningen næsten er halveret i forhold til anlægget af den første metro.

 

Grundvandet påvirkes ikke

Metroselskabet stiller krav til entreprenørerne om, at grundvandsspejlet ikke må sænkes nogen steder under byggeriet af metroen, hverken på byggepladserne eller på de strækninger, hvor tunnellerne skal bores.

For at sikre at grundvandsspejlet ikke bliver sænket, er der opsat minimum 20 monitoreringsbrønde ved hver byggeplads. Langs den 15,5 km lange tunnelstrækning på Cityringen placeres brønde for hver 50 meter. De mange brønde betyder, at 95 % af grundvandet bliver reinfiltreret og ledt tilbage. På den måde bliver det lokale grundvandsmiljø påvirket mindst muligt.

Ved årsskiftet 2012/2013 havde Metroselskabet etableret mere end 500 monitoreringsbrønde. Til sammenligning blev der opsat 4 monitoreringsbrønde, da der i 2011 blev bygget en station til Londons metro.

 

Partikelfiltre sikrer renere luft

80 % af maskinerne på metrobyggepladserne anvender partikelfiltre, som fjerner op til 99 % af partiklerne. En måling gennemført af Økologisk Råd og DTU i sommeren 2012 viser, at entreprenørmaskiner uden partikelfiltre udleder mere end 500.000 partikler, mens en maskine med partikelfilter udleder 6.000 partikler. 

Udledning fra den samlede lastbilkørsel svarer til tre dages normal trafik
Miljøzonen i Københavns og Frederiksberg kommuner indebærer, at lastbiler over 3500 kg som minimum skal køre med Euro IV-motor (en motor med renere udstødning). Resultatet er, at den samlede udledning fra lastbiltransporter fra alle Cityringens byggepladser i hele anlægsperioden svarer til luftforureningen fra tre dages normal trafik i Københavns Kommune.

 

De øvrige materialer er også miljøvenlige

Det er Metroselskabets målsætning på miljøområdet, at der i forbindelse med byggeriet ikke bliver benyttet materialer eller kemiske produkter, som indeholder uønskede stoffer opført på miljømyndighedernes lister. Det betyder blandt andet, at de hydraulikolier og fedt, der bliver brugt til borearbejdet, er miljøvenlige og let biologisk nedbrydelige.