DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Støj fra byggepladserne

Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne ved byggeriet, men vi kan desværre ikke undgå at støje og fylde. Støjen fra metrobyggeriet er ikke den samme i hele anlægsperioden. Der vil være mest støj i den indledende byggefase, hvor vi laver de afstivende vægge til stations- og tunnelskakterne. Det var primært i 2012 og 2013, at dette arbejde foregik på Cityringen.


Det gør vi for at begrænse støjen

  • Rundt om byggepladserne har vi opsati støjisolerende hegn. De nedsætter støjen med 10 dB. Det svarer til, at lyden opfattes som halvt så høj.
  • Vi lægger betonlåg over størstedelen af stationsrummet, inden udgravningen af station og tunnel går i gang. Låget virker støjisolerende, så generne fra udgravningen gøres mindre.
  • Særligt støjreducerende metoder og støjdæmpende tiltag såsom dæmpning af maskiner og brug af støjskærme og facadeisolering vil blive benyttet de steder, hvor støjen bliver kritisk.

Støjmålinger

Anlæggelsen af Cityringen skal overholde myndighedernes miljøregler. Støj fra anlæggelse af Cityringen reguleres efter den nye Cityringslov.

Støjmålinger
Entreprenøren CMT laver støjmålinger på alle Cityringens byggepladser. Du kan læse mere om, hvordan støjmålingerne udføres, og hvorfor der kan være forskel på støjmålinger.

Hver byggeplads har sin egen hjemmeside, hvor du kan finde støjmålinger for byggepladsen. Følg dette link og se en oversigt over vores byggepladser.

Baggrundsstøj
Byens liv – trafik, vejarbejde, samtale, udendørsarrangementer, udrykninger etc.– kaldes baggrundsstøj. Støjmåleren kan ikke skelne støjen fra arbejdspladsen fra støjen fra byen. Det betyder, at baggrundsstøjen indgår som en del af den støj, der måles.

Flere steder i byen er baggrundsstøjen høj. Det kan ses på støjmålingerne, blandt andet i aften- og natperioderne, hvor der typisk ikke arbejdes på byggepladsen. Baggrundsstøjen kan blandt andet stamme fra trafikken i området. De høje enkeltstående udsving på støjmålingerne i nattetimerne kan for eksempel skyldes en ambulance, der kører forbi. Du kan læse mere om baggrundsstøj på Miljøstyrelsens hjemmeside.