Vi ombygger skinnerne ved Vanløse Station

2. juli 2021

Arbejdet vil stå på i korte bidder frem til sommeren 2022 og vil påvirke driften på M1/M2

Når vi indsætter de otte nye tog, som vi har indkøbt for at øge kapaciteten på M1 og M2, skal pladsen i sporene kunne følge med. Det stiller nemlig nye krav til skinner, sporskifter og styresystem, når flere tog skal indgå i driften, og derfor begynder vi snart et ombygningsarbejde på Vanløse Station.

I øjeblikket er vi i fuld gang med at teste otte nye tog, som kommer til at indgå i driften på M1 og M2 fra første halvår 2022. De nye tog skal være med til at øge kapaciteten i myldretiden og dermed tilgodese den stigning i passagertallet, som følger med flere beboere i København. Stationerne skal dog også være klar til at kunne tage imod flere tog, og det arbejde går vi i gang med nu. 

Opdateret styresystem

På Vanløse St. skal vi sørge for, at togene kan køre tættere på hinanden, uden at der opstår kø i systemet, når der efter planen skal være 36 tog i drift samtidigt i myldretiden mod 31 i dag. Konkret skal vi lave nye sporskifter og ændre på nogle køreforløb, så togene bedre kan passere hinanden uden forsinkelser. Derudover vil styresystemet blive udstyret med bedre intelligens, så det hurtigt kan prioritere mellem forskellige tog. Da metrostrækningen mellem Flintholm og Vanløse blev anlagt for knap 20 år siden, havde man ikke forventet, at Metroen ville få behov for så mange tog i systemet, og derfor er vi nødt til at opdatere det til at matche behovet nu.  

Det bliver lidt skidt, før det kan blive godt

 Vi har tilrettelagt arbejderne, så det generer passagererne mindst muligt, men med større anlægsarbejder kommer vi ikke uden om, at det kan mærkes på driften. Vi starter op søndag d. 4. juli og har aftenlukket mellem 20:30 og 00:00 frem til d. 8. juli, men de fleste passagerer vil særligt mærke det i weekenden uge 29 og i starten af uge 30, hvor der slet ikke vil være tog mellem Frederiksberg og Vanløse. Vi sætter dog metrobusser ind på strækningen. Selvom arbejdet foregår på den yderste del af linjen, er vi nødt til at lukke af allerede fra Frederiksberg st. Det skyldes dels sikkerhedshensyn til arbejderne, og dels at togene skal have mulighed for at vende.  Det kan de kun ved Frederiksberg, så ved at lukke her, kan der køres helt normal drift på resten af M1 og M2.

Netop fordi vi tilrettelægger arbejderne for at give mindst mulig konsekvens for passagererne, vil en stor del af dem foregå i nætter og weekender med en del larm fra maskiner, der kan være generende for naboerne. Det vil dog primært dreje sig om nogle nætter i uge 29 og 30.

Fra midt i september begynder en længere periode med natarbejde, hvor driften lukkes ned mellem Frederiksberg og Vanløse mellem kl. 22-06 på nætter før hverdage. Her vil i stedet blive indsat metrobusser.

36 tog i myldretiden

Projektets byggeaktiviteter vil foregå i hele efteråret 2021. Derefter følger en periode med tests og idriftsættelse ind til marts 2022. Til udgangen af maj 2022 vil der være en række sikkerhedsgodkendelser, der skal foretages, hvorefter vi forventer, at projektet er endeligt afsluttet. Herefter kan vi gradvist sætte flere tog i drift, så vi efter planen når op på hele 36 tog i myldretiden, og dermed kan give endnu flere afgange til vores passagerer, der forhåbentlig er tilbage på præ-coronaniveau til denne tid.

Sådan skaber sporskifter mere fleksibilitet i driften

I dag er der mellem Vanløse og Flintholm tre spor. Spor 2 kører fra Flintholm mod Vanløse mens togene fra Vanløse ankommer til Flintholm i spor 1. Undervejs kan de to spor krydse, så begge sider af perronen kan anvendes på Vanløse. Spor 3 er i dag et hvilespor, hvor ekstra tog, der skal indsættes senere, eller defekte tog kan placeres, så de ikke forstyrrer driften.

Ofte vil tog skulle krydse hinandens bane i sporskiftet mellem spor 1 og 2, og dermed kan der opstå flaskehals, hvor togene må vente, indtil et kommende tog er fri af sporskiftet. Dette er i dag primært tilfældet efter driftsforstyrrelser, hvor der er sket en ophobning i tog, men når der kommer flere tog i systemet og afstanden mellem afgangene forkortes, kan flaskehalsen forekomme hyppigere.

Af den grund etablerer vi altså et nyt sporskifte mellem spor 2 og spor 3, så hvilesporet kan tages i anvendelse til den normale drift. På den måde kan tog fra Flintholm passere udenom sporskiftet mellem spor 1 og 2, og dermed behøver de ikke at vente på at togene fra Vanløse er passeret igennem.

I dag skal tog nogle gange vente, fordi togene fra perron spor 2 skal krydse igennem sporskiftet.

Når det nye sporskifte  er etableret, kan togene fra Flintholm benytte et ekstra spor (spor 3) til at køre uden om sporskiftet. Det vil give mere fleksibilitet og mindre kødannelse, når vi fremover skal til at køre med flere tog i drift samtidigt.