Milepæl: Punktum for tunnelarbejdet på M4 Sydhavn

23. april 2021

Med det sidste tunnelgennembrud på byggeriet af M4 Sydhavn er der nu hul igennem til M3 Cityringen. Når den nye metrolinje til Sydhavn og Valby åbner i 2024, får hovedstaden fire fulde metrolinjer i drift og et stort, samlet metronet med 174 mio. årlige passagerer.

Tunnelboremaskinerne på metrobyggeriet i Sydhavn har efter godt et års borearbejde sat endeligt punktum. Dermed er knap 4,5 km. af hovedstadens undergrund forvandlet til ny metrotunnel, og de fem kommende metrostationer er nu forbundet med M3 Cityringen. Forude venter den sidste fase med skinnelægning, klargøring af stationer samt testkørsel, inden M4 Sydhavn i 2024 kan slå dørene op for de første passagerer.

”Når Sydhavnsmetroen åbner i 2024, bliver hovedstaden bundet bedre sammen med resten af Danmark, og den nye metrolinje sikrer et stærkere og mere robust kollektivt trafiknet. Samtidig får vi et stort trafikalt knudepunkt ved Ny Ellebjerg med nem og hurtig adgang til både regionaltog, S-tog, bus og metro. Det er en stor begivenhed på mange måder, og derfor lægger jeg også op til, at stationen skal have et nyt navn, som markerer, at det bliver en af de travleste stationer i landet”, siger transportminister Benny Engelbrecht.

De fem nye metrostationer i Sydhavn bliver en udvidelse af den eksisterende metrolinje M4, som går fra Orientkaj i Nordhavn ind over City. Når M4 Sydhavn åbner i 2024, bliver den sydlige del af København koblet på metronettet, og turen fra Ny Ellebjerg til Rådhuspladsen vil blot tage 10 minutter. Den nye metrostrækning bliver 4,5 km. lang og får ca. 9 millioner passagerer om året.   

Når den nye metrolinje til Sydhavnen åbner, vil det betyde et kæmpe løft af den kollektive trafik i vores by. Både områder langs havnen, ved Ny Ellebjerg og ikke mindst det klassiske arbejderkvarter ved Mozarts Plads bliver bundet endnu bedre sammen med resten af byen, så der kan komme endnu mere liv i de dejlige bydele. Og københavnerne kan komme hele vejen fra Nordhavn til Sydhavn på bare et kvarter. Det er endnu et skridt mod et grønnere og mere socialt København”, siger Københavns overborgmester, Lars Weiss.

Frederiksberg og Københavns kommuner har sammen med staten sikret finansiering til at få Ny Ellebjerg station, som bliver endestationen på M4 Sydhavn, anlagt under jorden. Både af hensyn til indretningen af stationen, men også fordi det vil gøre det muligt at forlænge metroen videre ud i hovedstadsområdet fra det nye, trafikale knudepunkt.

Metroen er et af de vigtigste bidrag til vores bæredygtige og klimaambitiøse hovedstad, og med M4 Sydhavn bliver det både nemmere og grønnere at komme rundt i vores by. Der er altid grund til at fejre milepæle i Metroens udvikling, og på Frederiksberg håber vi, at metronettet i fremtiden bliver endnu større, så der kommer mange festlige dage af denne slags i fremtiden”, siger Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen.

Som meget andet anlægsarbejde har metrobyggeriet på M4 Sydhavn også været ramt af corona-krisen. Projektet har kørt for nedsat kraft i perioder, men det er lykkedes at holde produktionen i gang og sikre fremdriften. Sammen med entreprenøren har Metroselskabet bl.a. etableret egne testfaciliteter på byggepladsen, så medarbejderne siden maj 2020 har kunnet blive testet løbende.

”Det har været et vanskeligt år, og der er blevet arbejdet hårdt og vedholdende på at sikre produktionen, så fremdriften ikke gik i stå under pandemien. Bl.a. blev det tidligt besluttet at etablere egne testfaciliteter på byggeriet af M4 Sydhavn. Det skete med henblik på at forhindre smittekæder og holde arbejdet i gang på en forsvarlig arbejdsmiljømæssig måde og med fokus på medarbejdernes sundhed og tryghed. Derfor er det også en stor og glædelig milepæl, at vi nu kan sætte punktum for boringen af tunnelstrækningen”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Tunnelboremaskinerne Inge og Olivia har siden januar 2020 arbejdet sig frem dybt nede i jorden. Maskinerne er metrobyggeriets største med en længde på mere end 140 meter og en kampvægt på knap 800 ton. Tunnelboremaskinerne er opkaldt efter to stærke, danske kvinder: Inge Lehmann var geofysiker og opdagede jordens kerne for mere end 100 år siden. Olivia Nielsen var en fremtrædende figur i fagbevægelsen i 1800-tallet og har blandt andet fået en vej opkaldt efter sig i Sydhavn.

Tunnelboremaskinerne har boret fra Enghave Brygge til Ny Ellebjerg, hvor de brød igennem ved årsskiftet. Derefter blev de hejset op og fragtet tilbage til Enghave Brygge, hvor de borede den sidste tunnelstrækning frem til den kommende metrostation Havneholmen ved Fisketorvet.

Yderligere information: