Hvordan har corona-situationen påvirket metrobyggeriet?

15. maj 2020

Alle har været påvirket af corona-situationen de sidste par måneder – også metrobyggeriet i Sydhavn. Her har flere byggepladser været helt eller delvist lukket ned i en periode.

Da store dele af Danmark lukkede ned i anden uge af marts, betød det også, at der på flere metrobyggepladser blev skruet ned for aktivitetsniveauet. I løbet af de seneste uger er byggeaktiviteterne dog næsten nået det normale niveau igen de fleste steder, men der er en risiko for, at anlægsprojektet bliver forsinket.

Vi fokuserer på sikkerhed
Vi gik fra start af sammen med entreprenøren om at skabe et endnu mere trygt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladserne og har derfor indført ekstra foranstaltninger. Derudover følger vi de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Vi har kørt på halv kraft
Et stort projekt som metrobyggeriet i Sydhavn kræver detaljeret planlægning og stramme deadlines. Corona-situationen har derfor i høj grad udfordret tidsplanen, hvor byggeriet samlet set har kørt på halv kraft i halvanden måned. For eksempel har der manglet bemanding til tunnelboremaskinerne, så de er kommet bagud i forhold til den oprindelige tidsplan.

Vi arbejder sammen med entreprenøren for at mindske konsekvenserne, men da forsinkelsen blandt andet har ramt tunnelarbejdet, så betyder det, at tunnelboremaskinerne vil nå senere frem til de enkelte metrobyggepladser end først ventet.