Første tunnelboremaskine er sendt afsted

14. januar 2020

Mandag den 13. januar satte tunnelboremaskinen Inge for første gang tænderne i den københavnske muld og begyndte at bore mod Sluseholmen. Denne strækning forventes at tage et par måneder at bore, og maskinen vil holde en fart på 15-25 meter i døgnet - dog lidt langsommere i starten, da maskinen skal 'køres varm'.

Om ca. en måned sendes søstermaskinen, Olivia, også afsted mod Sluseholmen.

Først mod syd, så mod nord

Maskinerne borer først mod syd, hvor første stop er metrobyggepladsen Sluseholmen. Efter et kort ophold fortsætter maskinerne mod Mozarts Plads, hvor de også opholder sig i kort tid, inden de fortsætter mod Ny Ellebjerg. Ved hvert ophold gennemgår maskinerne en række serviceeftersyn.

Når maskinerne er fremme ved Ny Ellebjerg, bliver de hejst op og transporteret tilbage til Enghave Brygge. Her borer de mod Havneholmen. Efter et kort ophold borer de det sidste stykke hen til afgreningskammeret, der ligger ved siden af trafiktårnet. Afgreningskammeret blev anlagt for nogle år siden og vil forbinde metrotunnelerne i Sydhavn med Cityringens tunneler. Det var derfor vigtigt at anlægge det, inden at Cityringen blev åbnet.