DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Sådan behandler vi personoplysninger

I det følgende kan du læse, hvordan Metro Service A/S arbejder for at beskytte dine personoplysninger.

Metro Service A/S (Metrovej 3, 2300 København S) er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Ved kontrolafgifter

Når du modtager en kontrolafgift, opretter stewarden en kontrolafgift på sin håndholdte PDA (personal digital assistant, dvs. en lommecomputer). Stewarden bruger de oplyste data til at finde dig i CPR-registeret og dermed sikre, at vi udsteder kontrolafgiften til den korrekte person. Hvis du har fremvist kort eller billet, vil der også blive taget et billede heraf til brug for sagsbehandlingen.
Personoplysningerne bliver automatisk sendt fra den håndholdte PDA til en lukket server i kundeservice senest 15 minutter senere. Herefter ligger de ikke længere på den håndholdte PDA. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udstede kontrolafgifter og håndtere og administrere sager om kontrolafgifter.

For alle kundehenvendelser gælder desuden følgende

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. Ankenævn, SKAT og offentlige institutioner; eller (ii) hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion samt mod, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger.

E-mail til kunden vil ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

OPDATERING, SLETNING ELLER RETTELSE AF DINE OPLYSNINGER

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos Metro Service A/S, kan du rette henvendelse til os via kundeserviceformularen eller telefonnummer 70151615.

Efter persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside her.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger, indtil du har betalt kontrolafgiften eller indtil en sag om kontrolafgift er endeligt afsluttet. Derefter sletter og anonymiserer vi dine personoplysninger med undtagelse af de personoplysninger, som det er påkrævet at opbevare i et givent tidsrum i henhold til bogføringsloven.

Revideret den 23. januar 2018