DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

God selskabsledelse

Anbefalinger for god selskabsledelse
Metroselskabet er et offentligt ejet selskab, der agerer på forretningsmæssige vilkår. Det betyder, at vi arbejder systematisk med god selskabsledelse og som udgangspunkt følger Anbefalinger for god selskabsledelse i aktieselskaber. Anbefalingerne er udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse, der er nedsat under Erhvervsministeriet. Komitéen fastlægger anbefalinger, der skal understøtte god selskabsledelse og være med til at sikre tillid til selskaber i Danmark.

Metroselskabet foretager årligt en vurdering af, hvorvidt selskabets interne politikker, strategier og selskabsdokumenter i øvrigt lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse.

Se hvorvidt selskabsdokumenterne lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse

Statens ejerskabspolitik
Metroselskabet anvender desuden aktivt Statens Ejerskabspolitik som en del af god selskabsledelse i Metroselskabet. Vi foretager årligt en vurdering af, hvorvidt selskabets interne politikker, strategier og selskabsdokumenter i øvrigt lever op til kravene i Ejerskabspolitikken. 

Se hvorvidt selskabsdokumenterne lever op til kravene

Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse
Metroselskabet har samlet de ledelsesdokumenter, der årligt vurderes i forhold til anbefalinger og krav. 
Læs Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse