DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Ejerstruktur og interessentskabsmøder

Ejerstruktur
Metroselskabet er stiftet i 2007 og har ansvaret for at drive og vedligeholde den eksisterende metro og anlægge nye linjer.

Metroselskabet er ejet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet som et interessentskab. Metroselskabets bestyrelse er selskabets øverste ledelse og har ansvaret for, at selskabet opfylder de formål, lovgivningen har opstillet.

Metroselskabets ejerforhold

Ejerne deltager årligt i et interessentskabsmøde, hvor ejerne bl.a. præsenteres for selskabets årsrapport og årsregnskab samt selskabets arbejde med at sikre, at ledelsesdokumenterne er i compliance med krav i Statens Ejerskabspolitik og anbefalingerne for god selskabsledelse fra Komitéen for god selskabsledelse. Herudover gives der status på aktuelle fokusområder i selskabet. Se materiale fra seneste interessentskabsmøde samt referat fra tidligere møder her:

2018


 
Referater fra foregående år