DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

24. april 2017

Passagerboom gav overskud hos Metroselskabet

  • Metroselskabets resultat på driften udgør for 2016 et overskud på 291 mio. kr. Dette er en stigning på 51 mio. kr. i forhold til 2015. 
  • Stigningen skyldes primært flere passagerindtægter, bl.a. som følge af flere passagerer. Metroen har i 2016 haft 60,9 mio. passagerer mod 57,2 mio. i 2015. 
  • Det positive resultat på den primære drift vil bidrage til finansieringen af selskabets anlægsprojekter. 
  • Selskabets korrigerede egenkapital er positiv ultimo 2016 og udgør 3,8 mia. kr. Udviklingen i både egenkapitalen og selskabets gæld følger selskabets forventninger.
  • Budgettet for Cityringen øges med knap fire procent som følge af et forlig med hovedentreprenøren CMT. Omkostningerne afholdes inden for Metroselskabets eget budget.
  • Åbningen af Cityringen i juli 2019 fastholdes.
  • Cityringens tunneler er bygget færdige, og nu går arbejdet ind i den sidste fase. Stationsrummene skal indrettes færdige, skinnerne skal lægges, det førerløse styresystem og de mere end 20 øvrige systemer skal installeres og testes samtidig med, at togene tages i brug, medarbejdere skal ansættes, trænes - og hele systemet skal godkendes til at måtte transportere passagerer. Samtidig skal de mange stationspladser anlægges, og Københavns og Frederiksbergs byrum skal føres tilbage til deres oprindelige form. 

Passagererne strømmede ned i metroen i 2016. En passagervækst på 6,5 procent i forhold til året før dannede grundlag for et overskud på 291 mio. kr.
Passagervæksten lå væsentligt over det budgetterede, og der blev registreret markante passagerfremgange på flere stationer - blandt andet Lufthavnen metrostation. Det skyldes især væksten i Københavns Lufthavn.

Ud over passagervæksten var 2016 det første hele driftsår efter installation af perrondøre på alle stationer. De nye døre har bidraget til færre forsinkelser og bedre driftsstabilitet. I 2016 nåede årets driftspålidelighed (antal afgange til tiden) op på 99,2 procent – ny rekord i metroens 14-årige historie.    

Det glæder Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen:
”Det er afgørende for vores passagerer, at man kan regne med metroen. Hvis driftspålideligheden er høj, og man ved, at den næste afgang kun er få minutter væk, så vil passagererne gerne kollektiv transport. Det viser vores passagerfremgang. Derfor skal vi fremadrettet sikre, at den gode drift opretholdes samtidig med, at vi på en god måde får plads til endnu flere passagerer,” siger Henrik Plougmann Olsen. 

Ny fase af metrobyggeriet
På det gigantiske metrobyggeri er der også sporet stor fremgang. Den første tunnelboremaskine på projekt Cityringen nåede i mål i december 2016, og al tunnelarbejde på Cityringen og Nordhavn er afsluttet. Tunnelboringen under krævende lokaliteter som Marmorkirken, Magasin, Gammel Strand og Rådhuspladsen er gennemført succesfuldt.

Til gengæld kunne Metroselskabet i løbet af året konstatere, at arbejdet med såkaldt arkitektonisk færdiggørelse (dvs. det indvendige apteringsarbejde på stationerne) ikke havde en tilfredsstillende fremdrift, relateret til en uoverensstemmelse mellem hovedentreprenøren CMT og en underentreprenør. I kombination med en række meget store claims, hovedentreprenøren CMT har rejst det seneste år på i alt 7, 5 mia. kroner, har det udgjort de største risici for projektet. Metroselskabet har indgået et forlig, der begrænser tab og minimerer risici på projektet. Forliget betyder, at prisen for Cityringen bliver 850 mio. kr. dyrere – svarende til knap fire procent. Beløbet dækkes af Metroselskabets budgetter, og åbningen i juli 2019 fastholdes.    

Byggeriet af Cityringen og Nordhavnsafgreningen bevæger sig dermed ind i en ny fase.
I de kommende godt to år bliver det førerløse styresystem installeret og testet. De i alt knap 35 km. skinner skal lægges, yderligere 15 tog skal leveres og sættes i prøvedrift, så hele systemet kan godkendes af myndighederne til at måtte transportere passagerer.  
Samtidig vil de 17 stationsrum og de 5 forbindelsestunneler mellem den nye og gamle metro og DSB-stationerne blive bygget og færdiggjort. I alt 36 elevatorer, 138 rulletrapper og ca. 87.000 fliser skal installeres og monteres. Og der skal opsættes belysning, automatiske perrondøre, skilte og skærme, billetautomater m.m.

På gadeplan vil stationspladserne blive anlagt, og København og Frederiksbergs parker, gader og pladser vil blive genskabt med belægning og beplantning, så de kan leveres tilbage til byens indbyggere og gæster – og metroens kommende passagerer. Der skal ansættes medarbejdere til at varetage driften og vedligehold af den nye metrolinje, og disse skal trænes, og hele organisationen skal godkendes til at måtte drive metroen.Udbudsmaterialet på Sydhavnsmetroen blev udsendt i 2016, og anlægskontrakterne ventes at blive underskrevet i løbet af andet halvår 2017.

Metroselskabets administrerende direktør kan dermed se tilbage på et hektisk anlægsår: ”Det såkaldt grove arbejde er nu ved at være overstået på Cityringen, og projektet bevæger sig ind i den sidste fase med skinnelægning, arkitektonisk færdiggørelse og testkørsel på systemet. Det betyder, at vores omgivelser vil opleve mindre støj og færre gener fra metrobyggepladserne, hvor de første grønne byggepladshegn i det kommende år vil blive taget ned og erstattet med trådhegn. Så der er fortsat meget arbejde foran os, inden vi kan slå dørene til Cityringen op og byde vores passagerer velkommen,” forklarer Henrik Plougmann Olsen.

Kontakt: Metroselskabets pressetelefon, 72 42 49 01