DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

27. november 2017

Sydhavnsmetroen er klar til kontraktunderskrivelse

Ny metrolinje til Sydhavn vil skabe 16 mio. rejser om året i den københavnske metro. Metroselskabet har udpeget vinderne af udbuddene af Sydhavnsmetroen.

Metroselskabet har nu udpeget vinderne af udbuddene til de store opgaver med at opføre fem nye stationer og lægge skinner på den 4,5 km nye metrostrækning til Sydhavn. Det tysk-franske konsortium TUNN3L JV (HOCHTIEF Infrastructure GmbH og VINCI Construction Grands Projets) skal stå for at bygge de fem nye metrostationer. JV (Rhomberg Bahntechnik GmbH og EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.) skal anlægge spor, skinner og teknik på Sydhavnsmetroen.
 

Sydhavnsmetroen bliver en forlængelse af den kommende metrolinje M4, som går fra Orientkaj i Nordhavn ind over det centrale København via Cityringen og ud til Sydhavn. De fem nye stationer vil give 16 mio. rejser om året i 2035 og skabe et stærkt kollektivt knudepunkt ved Ny Ellebjerg med omstigning mellem bus, tog og metro. Sydhavnsmetroen løber gennem nye byområder og de gamle kvarterer ved Kgs. Enghave og vil gøre bydelene mere attraktive.

Metroselskabets bestyrelse indstiller over for selskabets ejere, at der kan indgås kontrakter, så arbejdet med den nye metrolinje til Sydhavn kan gå i gang i 2018:

”Med Sydhavnsmetroen skaber vi et endnu stærkere kollektivt trafiknet, der skal mindske trængsel og øge mobiliteten i hovedstadsområdet. Metroen er en nem og hurtig transportform og det mest bæredygtige transportmiddel efter cyklen. Når Sydhavnsmetroen åbner i 2024, vil vi gøre det nemmere at komme rundt i hovedstaden. Samtidig vil de nye og gamle kvarterer i Sydhavnen blive mere attraktive at bo, arbejde og drive erhverv i med et kollektivt transporttilbud, der kører i døgndrift, og giver bedre forbindelser på tværs af bus, tog og metro,” siger Metroselskabets bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Stor konkurrence sikrer høj kvalitet og fornuftig pris
Metroselskabet har indstillet TUNN3L JV (HOCHTIEF Infrastructure GmbH og VINCI Construction Grands Projets) og JV (Rhomberg Bahntechnik GmbH og EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.) som vindere af udbuddet på Sydhavnsmetroen.
Den samlede pris for Sydhavnsmetroen holder sig inden for den afsatte budgetramme på 9,1 mia. kr. inkl. 30 procents korrektionsreserve. 

Forud for udpegningen af vinderne er gået et forhandlingsforløb præget af i alt otte højt velkvalificerede bydere, som har sikret en høj kvalitet og en tæt konkurrence.

”Vi har haft en rigtig god forhandlingsproces, og der har været stor interesse for at bygge Sydhavnsmetroen. Vi har haft højt kompetente bydere og har fået tilbud af høj teknisk kvalitet, og som prismæssigt har ligget tæt. Samtidig har vi haft en god dialog om de krav, vi stiller i arbejdsprocessen for at sikre en god byggeproces og et sikkert arbejdsmiljø for de mange medarbejdere, der skal være med til at bygge metroen. Vi står nu med et godt resultat og ser frem til det kommende samarbejde med vores entreprenører om at anlægge mere metro til glæde for byen og dens gæster,” siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet.

Metroselskabets bestyrelse har på baggrund af den afsluttede udbudsproces orienteret selskabets tre ejere Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og staten om resultaterne af udbudsprocessen. Københavns Kommune og staten skal på baggrund af indstillingen godkende, at Metroselskabet kan indgå kontrakter for Sydhavn.

Fakta om Sydhavnsmetroen
I februar 2015 vedtog Folketinget, at der skal bygges metro til Sydhavn. Den nye metrolinje til Sydhavn vil bestå af fem nye stationer fra Havneholmen til Ny Ellebjerg og forventes at stå klar i midten af 2024.

De fem stationer bliver en del af den nye metrolinje M4, der via Indre By og med stop ved en række af stationerne på Cityringen ender på Orientkaj i Nordhavn. Den nye metrolinje til Sydhavn bliver 4,5 km lang, og den ventes at give 53.000 daglige passagerer i det samlede metrosystem i 2035. Det svarer til 16 mio. passagerer om året. Alene på de fem metrostationer forventes 29.000 passagerer hver dag at bruge metroen. Det svarer til 9 mio. passagerer om året.

Den kommende Sydhavnsmetro vil bestå af fem underjordiske stationer; Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg, hvor det bliver let at skifte til bus, regional- og S-tog.

Alle fem metrostationer får egne selvstændige kunstinstallationer takket været fondsmidler.
Stationerne vil blive anlagt med rulletrapper til gadeplan og med to elevatorer pr. station.

Anlægsbudgettet, som er indeholdt i principaftale af juni 2014, er på 9, 1 mia. kr. i 2017-priser inkl. 30 pct. korrektionsreserve. Tilbagebetalingstidspunktet for Metroselskabets gæld er ifølge langtidsbudgettet 2065.

Fakta om kontrakterne og vinderne af udbuddet

Kontrakterne på Sydhavnsmetroen

Kontrakt på tunneler og stationer

Tunnelarbejde til Ny Ellebjerg og stationer/skakte under terræn (inkl. Ny Ellebjerg)

Kontrakt på spor og skinner

Spor, Kørestrøm, 3. skinner og overvågningssystemer (Scada)

Kontrakt på tog og teknik

Tog og køreteknik (transportsystem)

 
Anlægskontrakten på at bygge tunneler og stationer er vundet af TUNN3L JV, som består af selskaberne HOCHTIEF Infrastructure GmbH og VINCI Construction Grands Projets, skal anlægge to gange 4,5 kilometer tunneler samt de fem underjordiske metrostationer Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads samt Ny Ellebjerg station.

HOCHTIEF infrastructure GmbH er et af Tysklands største selskaber inden for anlægsbranchen, og de har været involveret i en lang række historiske anlægsprojekter verden over. I øjeblikket arbejder HOCHTIEF Infrastructure GmbH på jernbaneprojekter i adskillige lande bl.a. Australien, England og Canada – og herhjemme er HOCHTIEF blandt andet med til at anlægge Nordhavnsmetroen, som sammen med Sydhavnsmetroen bliver en del af den kommende metrolinje M4.

VINCI Construction Grands Projets er et af de største selskaber inden for anlægsbranchen i Frankrig. Selskabet har erfaring fra metroprojekter rundt om i verden – blandt andet metroen i Cairo og Singapore Subway. VINCI bygger i øjeblikket metro i Athen, Crossrail i London og en gigantisk undergrundsstation i Paris. Herhjemme har VINCI Construction vundet opgaven med at anlægge Femern-tunnelen og har tidligere været med til at opføre tunneler på Øresund og Storebælt. 

Kontrakten på at anlægge spor og skinner er vundet af JV, bestående af Rhomberg Bahntechnik GmbH og EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A., skal anlægge spor, skinner og teknik på Sydhavnsmetroen.

Rhomberg er en del af det østrigske selskab Rhomberg Sersa Rail Group, som pt. involveret i infrastrukturprojekter i blandt andet Schweiz og Grækenland.

EFACEC er et af de største selskaber i Portugal, og de arbejder pt. på infrastrukturprojekter i bl.a. Spanien og Portugal, og herhjemme er de blevet valgt til at være med til at bygge Odense Letbane.

Tog og transportsystem har ikke været i udbud i forbindelse med Sydhavnsmetroen, da transportsystemet hænger sammen med Nordhavnsmetroen, M4. Ansaldo STS leverer derfor også tog og transportsystem til Sydhavnsmetroen. Ansaldo STS har leveret tog og transportsystem til den eksisterende metro i København, og Ansaldo STS leverer også til Cityringen. De nye tog er generation fem af de oprindelige tog, som nu er kendt verden over som ”københavner-metroen”.    

Yderligere oplysninger
Metroselskabets kommunikationsafdeling: Mail: presse@m.dk / Telefon: 72 42 49 01

Billedemateriale: