DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

6. april 2017

Metroselskabet indgår forlig med entreprenør om Cityringen

Metroselskabet indgår forlig med anlægsentreprenøren på Cityringen, CMT. Det sker for at sikre projektets fremdrift og begrænse risikoen for forsinkelser. Med forliget stiger prisen for Cityringen med knap 4 procent, der betales inden for Metroselskabets egne rammer. Projektets tidsplan fastholdes, så Cityringen fortsat kan åbne i juli 2019.

Efter måneders intense forhandlinger er rammen lagt for et forlig, der skal sikre, at Cityringen kan åbne som planlagt i juli 2019 og sætte skub i det standsede arbejde med at indrette stationer.

Gennem det seneste år er hovedentreprenøren på Cityringen, Copenhagen Metro Team (CMT), kommet med en lang række ekstra krav om merbetaling på i alt 7,5 milliarder kroner. Med forliget får entreprenøren 850 millioner kroner. Det betyder, at Cityringens pris stiger med knap 4 procent. Entreprenøren får desuden en likviditetsbro. Entreprenøren får ansvaret for at sikre, at Cityringens tidsplan kan fastholdes.

Entreprenøren CMT trækker med forliget halvdelen af kravene tilbage, mens Metroselskabet afviser resten af kravene. Der indføres lofter for, hvad entreprenøren kan få udbetalt ved en eventuel voldgift eller fremtidige krav.

Metroselskabets bestyrelse har fået godkendelse fra selskabets ejere til at indgå forliget, der finansieres inden for selskabets egne reserver og gennem rente- og inflationsbesparelser.

Metroselskabets bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen siger:

”Vi har valgt at indgå dette forlig, fordi det er en god løsning for Cityringen og Metroselskabet. Med aftalen får vi taget hånd om en række store risici. Vi fastholder åbningen i juli 2019 til gavn for både kunder og naboer. Og så får vi afregnet for ekstra udgifter, vi kan have været medansvarlige for på grund af nye miljø- og støjkrav, en længere godkendelsesproces af tegninger og beregninger og snævre arbejdsforhold på byggepladserne”

”Vi har med forliget fået fjernet de største risici. Dermed får vi skabt de bedst mulige rammer for at kunne åbne til tiden og levere det store løft af den kollektive transport, som Cityringen er. Det betyder, at vi undgår at miste store passagerindtægter og have flere udgifter til en længere byggeperiode.


Kontaktinformation
Metroselskabets pressetelefon: 72 42 49 01.

Fakta om Cityringen
Cityringen er hovedstadens nye metrolinje med 17 nye stationer, der skal stå klar i juli 2019. Byggeriet er det største i hovedstaden i knap 400 år, siden Christian IV anlagde Christianshavn.

Cityringens budget

 

Budget
(2017 priser)

Budget
(2010 priser)

2010

Kontraktgrundlag er på plads inden for den godkendte ramme. Metroselskabets ejere godkender indgåelse af kontrakter på Cityringen.

22, 7 mia. dkr.

21, 3 mia. dkr.

2014

Projektet bliver i 2014 fordyret med 4 procent som en udløber af klagesager om støj.

23, 7 mia. dkr.

22, 2 mia. dkr.

2017

Forlig med entreprenøren CMT øger budgettet for Cityringen med knap 4 procent

24, 6 mia. dkr.

23, 1 mia. dkr.

Cityringen forventes at fordoble antallet af passagerer i forhold til i dag. I 2016 havde Københavns metro 61 millioner passagerer. I 2020 vil metroen med Cityringen have 118 millioner passagerer. Seks ud af de ti mest benyttede stationer i Danmark vil have metro, når Cityringen åbner.