DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

17. december 2015

Halvdelen af Cityringens tunneler er bygget

Godt 15 kilometer nye metrotunneler er klar under den danske hovedstad.

Dermed er de gigantiske tunnelboremaskiner nået halvvejs på deres arbejde med at bygge Cityringen.

Nora, Tria, Minerva og Eva har nu tilsammen tilbagelagt godt 15 kilometer dybt under byens gader, og bygget metrotunneler mellem Vesterbro, Frederiksberg og Nørrebro. I de tre bydele er alle de kommende metrostationer nu forbundet af tunnel, og den første tunnelstrækning er bygget under Østerbro.

”Det er fascinerende at følge udviklingen på metrobyggeriet. Når man besøger byggepladserne og kommer ned i tunnelerne under byen, kan man tydeligt fornemme, at dette her byggeprojekt kommer til at få en kolossal betydning for mobiliteten i København. Det er også derfor, at der politisk er gjort meget for, at vi kan få koblet Nordhavn og Sydhavn på metrosystemet så hurtigt som muligt. Udbygningen af metroen bliver helt fantastisk for byens indbyggere og gæster,” siger Københavns Overborgmester Frank Jensen.

Inden byggeriet af de 17 nye metrostationer tog fart, blev der fra 2009 omlagt forsyningsledninger (el, vand, kloak, tv, telefon etc.) samtidig med de arkæologiske udgravninger. Selve anlægsarbejdet blev indledt efter kontraktunderskrivelsen i 2011, og siden har store maskiner og kraner samt cirka 2.000 metroarbejdere arbejdet hårdt, så alle de kommende metrostationer nu er fuldt udgravet.
Tunnelboremaskinerne arbejder sig frem i undergrunden med 10-20 meter om dagen pr. maskine, og det forventes, at de forventes at have bygget Cityringens godt 30 kilometer metrotunneler færdig i første halvår af 2017.

”Gennembruddet er en af de helt store milepæle for metroprojektet, som markerer, at vi er halvvejs med selve tunnelen. På Frederiksberg er vi gennem den del af projektet, som støjer mest, så vi kan næsten ikke vente på, at resten af hovedstaden bliver forbundet med Frederiksberg,” fastslår Jørgen Glenthøj, borgmester i Frederiksberg Kommune.

Når Cityringen åbner vil man kunne komme til den fjerneste station på bare 12 minutter, og samtidig vil der blive skabt bedre sammenhæng i den kollektive transport med nye forbindelsesmuligheder mellem metro, regionaltog, S-tog og busser. Det vil betyde helt nye bevægelsesmønstre mellem bydelene.

Fakta

Der er nu anlagt godt 15 kilometer af de i alt 30 kilometer metrotunneller på Cityringen. De fire tunnelboremaskiner Nora, Tria, Minerva og Eva er opkaldt efter de gamle telefoncentraler i København, og de forventes at afslutte deres arbejde med at bygge metrotunneler i første halvår af 2017.

Inden metrobyggeriet gik i gang, blev der gjort plads til at bygge i undergrunden. I 2009 blev arbejdet indledt med omlægningen af forsyningsledninger, samtidig med en af de største arkæologiske udgravninger gav os ny viden om byens historie. Selve anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2011. Cityringen åbner i juli 2019.

Cityringen kæder Østerbro sammen med Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro og Indre By. I alt anlægges der 17 nye stationer, og når linjen åbner juli 2019 forventes antallet af metropassagerer at blive mere end fordoblet i forhold til i dag (56 mio. passagerer i 2014, 130 mio. passagerer i 2025). Seks af de største stationer i Danmark vil blive metrostationer (målt på antallet af passagerer).

Cityringen er det største anlægsprojekt i Danmark i disse år, og det største anlægsprojekt i hovedstaden siden Christian IV anlagde Christianshavn i 1600-tallet.

Østerport, den næste station som Nora når frem til, bliver et vigtigt trafikalt knudepunkt i den kollektive transport, når Cityringen åbner. Herfra vil man kunne skifte mellem metro, kystbane, øvrige regionaltog, S-tog og busser, og Østerport blive dermed en af de største stationer i Danmark. 

Pressefotos
Krediteres: Metroselskabet/Marie Hald

Kontakt

Metroselskabets kommunikationsafdeling: Mail: presse@m.dk / Telefon: 72 42 49 01