DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Tunnelerne bliver til

Cityringens metrotunneler bliver boret af fire tunnelboremaskiner - Nora, Tria, Minerva og Eva. De er opkaldt efter de gamle københavnske telefoncentraler, der forbandt københavnerne med hinanden, ligesom Cityringen vil gøre det i fremtiden. Tunnelboremaskinerne arbejder sig parvis gennem undergrunden over de næste år, indtil tunnelstrækningen er færdig og to parallelle tunneler på hver 15,5 kilometer er blevet bygget.

Tunge maskiner bevæger sig støt fremad
En tunnelboremaskine vejer ca. 700 ton og er ca. 110 meter lang. Den består af et borehoved samt en lang ’krop’, som er bemandet af 10-15 personer, de såkaldte ”borebisser”. Tunnelboremaskinerne bliver sænket ned i arbejdsskakten i mindre dele for herefter at blive samlet under jorden.

Se hvor langt tunnelboremaskinerne har boret

 

Når tunnelmaskinerne er samlet og testet, kører de i døgndrift. I gennemsnit borer en tunnelboremaskine 15-20 meter tunnel i døgnet.

Sådan fungerer tunnelboremaskinerne
I praksis fungerer tunnelboremaskinerne ved, at den forreste del – selve borehovedet – skærer kalk og jord løs ved at rotere skære- og skrabeværktøjet i front. Borehovedet måler næsten 6 meter i diameter, er 11 meter langt og vejer 350 tons. Undervejs kan jord- og vandtryk i borehovedet justeres afhængig af, hvilke forskellige jordmaterialer der bores i gennem undergrunden.

Efterhånden som boremaskinerne bevæger sig frem, forer de tunnelen med tunnelelementer for at stabilisere og holde tunnelen vandtæt, også under udførelsen. Tunnelelementerne er lavet af armeret beton og består af seks dele, der sættes sammen til en ring.

 

Jorden køres til Nordhavn
Den kalk og jord, som tunnelboremaskinen borer ud – også kaldet mucken – bliver efterfølgende transporteret bagud gennem borehovedet, hvor en transportsnegl sørger for, at det flyttes over på et transportbånd, som læsser kalken og jorden af i tunnelboremaskinens arbejdstog.

Arbejdstogene kører hen til den nærmeste tunnelarbejdsplads, hvor det udgravede materiale hejses op til overfladen, så det kan køres væk i lastbiler. Ren jord fra udgravningen af tunneler og underjordiske stationer vil blive brugt til i hovedstadens nye, bæredygtige bydel, Nordhavn. Er den udgravede jord forurenet, bliver den enten renset eller deponeret efter myndighedernes anvisning.

 

Arbejdet med at udgrave tunnelstrækningen foregår typisk i 20 til 40 meters dybde.

I forbindelse med udgravningerne har det været nødvendigt at indrette tre byggepladser som tunnelarbejdspladser. Det drejer sig om Nørrebroparken, Øster Søgade og på Otto Busses Vej, hvor Cityringens kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter også kommer til at ligge, og hvorfra metrotogene løbende vedligeholdes og styresystemerne betjenes.

Det er fra tunnelarbejdspladserne, at boremaskinerne bliver sendt af sted. Når hele tunnelstrækningen bores fra flere tunnelarbejdspladser, har det flere årsager:

For det første vil alt for lange afstande gennem tunnelrørene mellem boremaskiner og tunnelarbejdspladser nedsætte borehastigheden. For det andet kan den efterfølgende tidskrævende færdiggørelse af tunnelerne med spor, installationer mv. først gå i gang, når tunnelerne ikke længere bruges til transport mellem boremaskiner og tunnelarbejdspladser.

Fremdrift mod Cityringens åbning