DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Reinfiltrationsboringer

Anlæggelsen af Cityringen kræver dybe udgravninger til stationer og skakte - udgravninger som kan påvirke grundvandsniveauet.

For at sikre et stabilt grundvandsniveau, så både bygninger og grundvandsressourcer beskyttes, sørger Metroselskabet for en løbende reinfiltration af grundvandet under hele byggeperioden.

Ved reinfiltration bliver det oppumpede grundvand fra byggeskakten pumpet tilbage i jorden i området omkring byggeskakten. På den måde sikrer vi, at grundvandsstanden holdes på samme niveau i hele byggeperioden. Grundvandet overvåges omhyggeligt både før og under anlægget af Cityringen.

Boringer i nærliggende gader
Før vi kan udføre grundvandskontrol, skal vi først lave reinfiltrationsboringer i de nærliggende gader. Her bores der mindre brønde, som vi bruger til at tilbageføre det grundvand, som vi pumper bort fra byggepladsen. Derudover skal der også udføres moniteringsboringer, hvor effekten af grundvandskontrollen måles.

Boringerne udføres af såkaldte borerigge, enten i form af en stor lastbil eller en bæltedrevet borerig. Boringerne vil være cirka 30 centimeter i diameteren og typisk gå ned til en dybde af cirka 20 til 35 meter under jorden. Når arbejdet er færdigt, vil der på overfladen være et dæksel på cirka en halv meter i diameter.

Hvad betyder det for dig som nabo?
Selve borearbejdet er støjende og varer fem til syv dage per boring. Under etableringen af boringerne bliver en række parkeringspladser inddraget i en periode af cirka syv til ti dage, hvor arbejdsarealet for den enkelte boring under borearbejdet er cirka 25 x 5 meter.

Hvordan kontrolleres grundvandet?
Grundvandskontrolsystemet består af:

  • Oppumpningsboringer i byggegruben
  • Reinfiltrationsboringer samt moniteringsboringer udenfor byggegruben

Afstanden fra byggegruben er beregnet på basis af en 3D grundvandsmodel (der skal tages højde for geologi, eksisterende bygninger og veje samt en række hydrogeologiske forhold). Derfor vil nogle boringer være forholdsvis tæt på byggegruben og andre være i en noget større afstand eksempelvis 100 meter.

Fra oppumpningsboringerne i byggegruben bliver grundvandet ledt til et vandbehandlingsanlæg, hvor grundvandet bliver renset for jern- og sandpartikler. Derfra bliver vandet pumpet til reinfiltrationsboringer via ledninger, som både kan være nedgravet, ophængt i galger (for eksempelvis over veje) eller ligge beskyttet på jorden.

Vedligeholdelse i driftsperioden
Driftsperioden for grundvandskontrollen er på to til tre år. I den periode måler vi to til fire gange om måneden.

Vedligeholdelsesintervallet forventes at blive en til tre gange pr. halve år, og vedligeholdelsesudstyret vil fylde et areal på ca. 5 m x 3 m. Vedligeholdelsen tager en til to dage at udføre.

Der forventes ingen støjgener under driften af reinfiltrationssystemet.

Læs om