DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Ledningsomlægninger

Inden selve byggeriet af en ny metrostrækning går i gang, bliver kilometervis af el-, gas- og vandledninger i hovedstadens undergrund omlagt, så metrobyggeriets store maskiner ikke risikere at grave dem over, når vi udgraver stationer og tunneler.

Byggepladser i byen
Arbejdet med at omlægge ledningerne foregår fra særlige arbejdspladser rundt omkring i byen. Der bliver fjernet belægning, gravet, lagt ny rørføring, og hullet bliver så dækket igen. Visse steder skal der flyttes mange ledninger, og arbejdet står derfor på i længere tid. Alle forsyninger bliver opretholdt under anlægsarbejdet, så borgerne for eksempel ikke kommer til at mangle strøm eller varme.

Siden 2009, da arbejdet med omlægningerne begyndte, er cirka 24 kilometer forsyningsledninger blevet flyttet for at gøre plads til de nye underjordiske stationer. Omlægningerne omfatter blandt andet millimetertynde ledninger til meterbrede rør, heriblandt 2 kilometer telekabler, 4,5 kilometer fjernvarmerør og 2,5 kilometer gasrør. I alt vil der blive omlagt forsyningsledninger for cirka 1 milliard kroner.

Trafikgener

Arbejdet med ledningsomlægningerne berører først og fremmest de nærmeste naboer, der kan opleve gener i form af ændrede trafikforhold og støj fra ledningsarbejdet. Veje kan blive afspærret eller indsnævret i en periode, ligesom det kan være nødvendigt at inddrage parkeringspladser.

Kontakter under ledningsomlægninger
Ledningsomlægningerne udføres af blandt andet af HOFOR, Frederiksberg Forsyning og en række teleselskaber. På skilte ved byggepladsen kan du se, hvem der udfører det igangværende arbejde, ligesom deres kontaktoplysninger vil fremgå.

Som nabo bliver du varslet, inden arbejdet begynder.