DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Forskel på målinger

Hvis du selv måler støjen fra byggepladsen, for eksempel med en mobil-app, oplever du ind imellem, at støjen ser ud til at være højere eller lavere end på den støjgraf, som Metroselskabet lægger op på hjemmesiden. Forskellen kan skyldes flere ting.

Støjmålerne ved byggepladserne opfanger alle støjkilder, og måler derfor ikke kun støjen fra maskinerne på byggepladsen, men også baggrundsstøj som f.eks. støj fra vejtrafik, udrykninger m.m. Det er derfor vigtigt, at støjeksperter løbende gennemgår målingerne og vurderer, hvornår eventuelle støjudsving kommer fra byggepladsen eller fra nærmiljøet.

Hvis du selv måler støjen fra byggepladsen, kan du opleve forskelle i forhold til den støjgraf, som Metroselskabet lægger op på hjemmesiden. Forskellene kan skyldes flere ting:

Dårlig mobil-mikrofon

Der kan være forskel på støjmålings-apps, men det er først og fremmest mikrofonen i din telefon, der bestemmer, hvor god eller dårlig din telefon er til at måle støj. En mobil-mikrofon er for eksempel ikke tilstrækkeligt kalibreret til at udføre denne slags målinger. Støjmålerne, som anvendes af entreprenøren CMT, opfylder Miljøstyrelsens kvalitetskrav til "Miljømåling – ekstern støj".

Viser et øjebliksbillede

Professionelle støjmålinger bliver foretaget over otte sammenhængende timer hver dag, og derefter bliver gennemsnittet regnet ud. De otte timer skal være de timer på dagen, hvor støjen er mest kraftig. Måler du på støjen med din mobil, viser den kun et øjebliksbillede af støjen, og du kan derfor risikere, at du måler på et tidsrum, hvor støjen er markant højere eller lavere end resten af dagen.

Støjmålinger bliver ikke udført samme sted

Foretager du en støjmåling, kan den godt være forskellig fra de støjmålinger, der ligger på hjemmesiden, hvis du ikke udfører støjmålingen i samme position som entreprenørens støjmåler.

Støjen reflekterer på hårde overflader

Professionelle støjmålinger bliver udført tæt på husfacader, så de kan sammenlignes med støjgrænserne.

Når en støjmåler sidder tæt på husfacaden, bliver støjmålingen korrigeret i forhold til støjrefleksionen på muren. Støjrefleksionen betyder, at støjen ’slår ind mod muren’ og derfor bliver målt to gange af støjmåleren. Korrektionen afhænger af støjmålerens placering i forhold til facaden og er mellem 3 til 6 dB(A).