DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Sikkerheden på metrobyggeriet

Sikkerhed har et højt fokus på metrobyggeriet. Metroselskabet har som bygherre ansvar for at føre tilsyn med arbejdet på Cityringen, mens hovedentreprenørerne Ansaldo, CMT og MetNord står for udførelse af arbejdsmiljøarbejdet.

Med 23 aktive byggepladser rundt omkring i København kræver sikkerhedsarbejdet på metrobyggeriet en konstant og vedvarende indsats på grund af byggeriets kompleksitet, og fordi risici dagligt forandrer sig. Metroselskabet prioriterer sikkerheden på byggepladserne højt og introducerer løbende initiativer i samarbejde med entreprenørerne med henblik på at nedbringe antallet af arbejdsulykker.

Dagligt tilsyn på samtlige byggepladser
Metroselskabet arbejder proaktivt med sikkerheden på byggepladserne og arbejdsmiljøet. Der er dagligt sikkerhedsrunderinger på alle byggepladser, og entreprenørerne har arbejdsmiljøkoordinatorer på alle pladser, ligesom alle der har gang på pladserne skal gennemføre sikkerhedskurser hvert år.

Metroselskabet og entreprenørerne gennemfører jævnligt sikkerhedskampagner. Hver 14. dag afholdes der sikkerhedsmøder på topledelsesniveau. Hver måned analyseres arbejdsmiljøstatistikker, hvilket bl.a. resulterer i skærpet bygherretilsyn på udvalgte byggepladser.

Samarbejde på tværs
I samarbejde med arbejdsmarkedets parter, arbejdstilsynet, entreprenører og andre interessenter er der etableret en referencegruppe fra projektets start, der skal samarbejde om arbejdsmiljø og sikkerhed. Gruppen mødes løbende og drøfter sikkerhedsspørgsmål og arbejdsmiljø.

Tæt samarbejde med arbejdstilsynet
Metroselskabet har et fast samarbejde og jævnlige møder med Arbejdstilsynet og er tilfreds med den ekstra indsats, som Arbejdstilsynet gør for at føre tilsyn med Cityringens byggepladser. Metroselskabet anvender Arbejdstilsynets påbud som et redskab til at sikre et konstant fokus på sikkerheden.

Et fælles ansvar

Selvom der gøres en stor indsats for at skabe sikkerhed på metrobyggeriet, vil der alligevel løbende opstå farlige situationer. Alle på byggepladserne har et ansvar for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø, og derfor er det helt afgørende, at medarbejdere går til lederne af byggepladsen, hvis de observerer noget, der ikke lever op til sikkerhedskravene.

Ønsker en medarbejder at være anonym, er det også muligt at skrive til os på safety@m.dk – det er dog vigtigt, at vi får at vide, hvilken byggeplads, det drejer sig om, og hvornår episoden/observationen blev gjort. Det skyldes, at der er over 23 byggepladser, og deres indretning ændrer sig løbende i takt med, at byggeriet skrider frem. Når vi modtager en mail, sender vi hurtigst muligt, og altid inden for 24 timer, en medarbejder ud for at se på sagen.

Læs om