DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Lærepladser

Mål om praktik- og lærlingepladser

Metroselskabet har et mål om at tilvejebringe praktik- og lærlingepladser på byggeriet af Cityringen. Selskabet indgik derfor i 2011 en frivillig Partnerskabsaftale med entreprenørerne, Dansk Byggeri, 3F, BAT og LO, som sigter på at tilvejebringe lærlingepladser.

På alle kontrakter indgået eller udbudt senere end efteråret 2013f.eks. metroafregningen til Nordhavn, Sydhavnen og kontrakter til færdiggørelse af stationerne på Cityringen, er der indgået eller udbudt senere end efteråret 2013, er der indskrevet sociale klausuler. Heraf fremgår det at der er , med krav om specifikke lærlinge-årsværk. Det betyder, at Metroselskabet hardet er beregnet, hvor mange årsværk lærlinge der kræves på hver kontrakt, og dermed hvilket tale den enkelte entreprenør forpligter sig på at  herefter at imødekomme det krav. Metroselskabet har mulighed for at tilbageholde beløb, eller at idømme entreprenøren en bod, hvis entreprenørerne ikke opnår  såfremt det krævede antal årsværk ikke opnåslærlingeårsværk. Metroselskabet har også endvidere indført bonus, således at de entreprenører der beskæftiger flere lærlinge end krævet i kontrakten, bliver belønnet herfor.for det. 

Metroselskabets bestyrelse besluttede i 2013 at indføre et kontraktparadigme, der, jf. Regeringen og Enhedslistens aftale om “følge eller forklar” sikrer et fast antal uddannelses- og praktikpladser i selskabets kontrakter, vurderet ud fra kontraktens størrelse og art.

Det gør vi
Metroselskabet arbejder aktivt på at øge antallet af lærlinge på metrobyggeriet og har i løbet af 2014 i samarbejde med anlægsentreprenøren introduceret en række initiativer, hvoraf følgende kan nævnes:
  • Screening af virksomheder. De forskellige virksomheder og arbejdsprocesser i metrobyggeriet bliver løbende screenet med henblik på at fastsætte, hvor det er relevant at ansætte lærlinge. Som et resultat heraf har anlægsentreprenøren CMT indført en rotationsordning, hvor lærlinge roterer mellem forskellige sites og dermed får mulighed for at lære flere forskelige ting. Det giver mulighed for mange flere struktørlærlinge på projektet. CMT er derfor i løbet af 2014 blevet godkendt til et ubegrænset antal lærlinge.
  • Matchmakerordningen. Metroselskabet, 3F og Dansk Byggeri har forlænget aftalen om ansættelse og finansiering af en matchmaker. Matchmakeren foretager opsøgende arbejde hos virksomhederne og assisterer med godkendelse som praktiksted og ansættelse af lærlinge. Byggeriets Uddannelser varetager matchmakeropgaven.
  • Rekrutteringsindsats. Byggeriets Uddannelser og den regionale praktikpladsenhed har udviklet og afprøvet en ny rekrutteringsmodel med henblik på rekruttering af voksenlærlinge i struktørfaget. Dette er gjort i samarbejde med jobcentrene i ”10kommune-samarbejdet” samt underentreprenøren Adecco.
  • Krav i kontraktbestemmelser. I kontraktbestemmelserne for afgreningen til Nordhavn og Architectual Finishes på Cityringen er der indskrevet krav om et antal lærlinge som følge af Metroselskabets indførelse af et kontraktparadigme i 2013. Der er samtidigt indført skærpede økonomiske sanktioner ved manglende lærlinge og bonus, hvis der er flere lærlinge, end hvad kontrakten påkræver.

Læs mere