DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Ekspertpanelet for løn- og arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø

For at understøtte ordnede og trygge forhold for virksomhederne og deres ansatte på nuværende og fremtidige projekter, ønsker Metroselskabet at få inspiration, idéer og kritik fra eksterne eksperter inden for temaerne løn- og arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Både i et nationalt og internationalt perspektiv.

Metroselskabet har derfor siden efteråret 2015 har et uafhængigt ekspertpanel for løn- og arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø tilknyttet. Panelets formål er, at belyse, inspirere og levere konstruktiv kritik til Metroselskabet vedrørende følgende overordnede emner:

  • Fremtidige krav til løn- og arbejdsvilkår og arbejdsmiljø ved udformning af udbudsstrategier og kontrakter
  • Krav til opfølgning på kontraktvilkår og lignende, samt selskabets tilsynsansvar som bygherre
  • Best practice og udfordringer, nationalt såvel som internationalt
  • Integration af udenlandske virksomheder på det danske arbejdsmarked, samt lignende fremtidige udfordringer
  • Integration af dansk arbejdskraft i udenlandske virksomheder på det danske arbejdsmarked

Ekspertpanelet består af Lektor Søren Kaj Andersen, Professor Steen Scheuer, Lektor Emmett Caraker, Lektor Kirsten Jørgensen, Seniorforsker Johnny Dyreborg, Professor Peter Hasle og forsker Regine Grytnes. Panelet mødes 3-4 gange om året, og dagsordenen bestemmes ud fra aktuelle udfordringer, som Metroselskabet ønsker at drøfte.

Den viden og de idéer, som er resultatet af ekspertpanelets arbejde, bliver anvendt i Metroselskabets igangværende og kommende projekter, så kontrakter, organisering, tilsyn og udbud fastlægges optimalt. Ligeledes forventes viden og idéer på sigt at blive stillet til rådighed for omgivelserne. Det kan f.eks. ske i form af årlige arrangementer med en bredere deltagerkreds, hvor et eller flere temaer tages op.

Læs om