DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

FAQ - spørgsmål og svar

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at skrive til os på byenshegn@m.dk

Kan jeg få hjælp til at udvikle mit projekt?

Vi hjælper ofte med at gøre et konkret projekt endnu bedre, men vi har ikke ressourcer til at udvikle dit projekt fra en løs idé til et forslag. Københavns Kommune har flere tilbud om gratis projektrådgivning:

Kraftwerkets projektrådgivning for unge
Kulturskaberne
Verdenskulturcentret

Kan jeg ikke bare bruge noget af hegnet nu, hvis det alligevel er tomt?

Du skal altid sørge for at få tilladelse fra Metroselskabet, inden du går i gang med at lave noget på et hegn. Vi skal være sikre på, at det, du har planlagt, kan lade sig gøre på en forsvarlig måde. Vi sørger også for at planlægge de forskellige aktiviteter, så dit projekt ikke risikerer at blive fjernet med det samme, hvis en anden har fået lovet pladsen, eller hegnet skal flyttes.

Hvor tykke må elementer på hegnet være?

Som hovedregel må elementer sat op på hegnet være maksimum 10 centimeter tykke. Der er dog undtagelser - for eksempel hvor hegnet løber langs en brandvej eller helt ud til den kørende trafik. Her må elementerne maksimum være 3 centimeter tykke. Der er også strækninger, hvor der kan gives dispensation til mere end 10 centimeter, så man kan lave ting der rækker ud i byrummet. Kontakt os, hvis du overvejer et projekt, der ikke holder sig inden for de 10 centimeter. Hvis vi har en strækning, hvor det kan gennemføres, hjælper vi med de nødvendige tilladelser.

Hvad skal jeg gøre med mit affald?

Du skal altid tage dit affald med dig, når du har lavet et projekt på hegnet.

Er jeg forsikret, når jeg laver noget på Byens Hegn?

Du skal selv sørge for at have en forsikring, der dækker dig, når du laver dit projekt på Byens Hegn.

Skal jeg have tilladelse fra kommunen?

I nogle tilfælde kræves der tilladelse fra kommunen. Det gælder, hvis du vil sætte elementer på hegnet, som rækker mere end 10 centimeter ud i byrummet, hvis du vil lave en event foran hegnet, eller hvis dit projekt kræver, at du skal arbejde ved hegnet i lang tid.

Metroselskabet samarbejder med Københavns og Frederiksberg kommuner, og vi ved, hvornår der kræves tilladelser. I første omgang skal du bare indsende dit projektforslag til os.

Hvorfor skal jeg også have tilladelse fra kommunen?

Når du laver noget på hegnet, som rækker mere end 10 centimeter ud i byrummet, er du på offentlig grund. Her er det kommunens ansvar at sørge for, at der er sikkert, rent og plads til alle. Derfor skal kommunen i nogle tilfælde også give tilladelse. Vi hjælper dig, hvis det er nødvendigt.

Hvorfor er reglerne så strikse?

Hegnene omkring Cityringens byggepladser er først og fremmest en sikkerhedsbarriere, som skal beskytte borgerne. Det er Metroselskabets ansvar, at ingen kommer til skade under byggeriet. Derfor er vi også nødt til at have styr på, hvordan hegnene benyttes og sikre, at de projekter, vi laver på ydersiden, ikke er farlige for forbipasserende eller ødelægger hegnet.

Hvor stor en plade har jeg til rådighed?

Hegnene er bygget af træplader, og den lodrette flade er mellem 2 og 4,5 meter høje. Bredden afhænger af dit projekt. Det er muligt at få helt op til 185 meter, men 2 meter er også en mulighed nogle steder, selvom vi prioriterer de større projekter, der passer til hegnenes format. 

Hvor tunge ting må jeg montere på hegnet?

Vi tager stilling til hvert projekt for sig og kan ikke opgive en fast vægt, da det blandt andet afhænger af, hvordan det monteres, og hvor højt vægten er placeret. Hvis du laver noget på en særskilt plade, som skal monteres på hegnet, vil det for eksempel være en fordel, at pladen når helt ned til jorden.

Må jeg få selve hegnspladen og arbejde på den hjemmefra?

Man kan ikke få selve hegnspladen med hjem, da den fungerer som en afskærmning og sikkerhedsbarriere. Du kan lave dit værk på en anden plade, som skrues fast på hegnet, eller du kan male direkte på selve hegnspladen. Så foregår arbejdet ude ved hegnet, hvor du skal følge de generelle betingelser for arbejdet, som står i ansøgningsskemaet. 

Hænger hegnsmesteren mine ting op?

Hegnsmesteren hjælper kun med montering i særlige tilfælde (eksempelvis de steder, hvor hegnet står ud til kørende trafik), og det skal være aftalt på forhånd. Du skal derfor huske at regne en eventuel udgift til montering med i dit budget.

Hvordan ser hegnet ud når jeg overtager?

Som udgangspunkt overtager du et jævnt hegn. Er der malet noget andet på hegnet SKAL du male hele dit stykke over med dit værk eller med den grønne farve. Farvekoden på den grønne farve er RAL 6002 for hegn i København og RAL 6009 for hegn på Frederiksberg. Alle elementer fra tidligere værker vil være taget ned, inden du overtager dit stykke hegn. 

Må jeg arbejde med spejle og refleks som materiale?

Hvis du gerne vil bruge spejle, refleks eller andre lysreflekterende materialer, vil vi prøve at finde en placering, hvor det kan lade sig gøre, uden at det forstyrrer trafiksikkerheden eller generer naboerne. Du skal dog være forberedt på, at det er meget få placeringer, som kan komme på tale.

Må jeg lave mit projekt på banner?

Vi accepterer ikke projektforslag, der laves på banner. Reklamer på hegnet laves ofte på banner, og det er vigtigt, at kunsten ikke forveksles med reklamer. Derudover kan banner ikke repareres, hvis det bliver ødelagt af graffiti eller hvis det bliver skåret i stykker.

Hvad sker der med værket bagefter?

Hvis du er interesseret i at få dit værk tilbage, når det fjernes fra hegnet, skal du helst gøre opmærksom på det i din ansøgning. Byens Hegn kan ikke garantere, at værkerne kan bruges efter perioden på hegnet. Da værket hænger i det offentlige rum, kan det være temmelig udsat. Du skal altså være indstillet på, at værket muligvis kun har en begrænset levetid. Når vi tager værkerne ned, kasseres de med mindre andet er aftalt.