DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Trafikgener

Metrobyggeriet vil betyde flere lastbiler i byen. De skal fragte materialer til byggepladserne og køre jord væk fra stationer og tunneller.

Når stationsskakte og tunneller bliver gravet ud, skal rigtig meget jord fra undergrunden køres væk. I den periode vil lastbiler dagligt køre til og fra den enkelte byggeplads. Lastbiltrafikken kan afvikles på det eksisterende vejnet. Men skal dog planlægges, så den ikke overbelaster vejene.

Tunnelbyggepladser
På mange strækninger vil trafikken fra Cityringen ikke blive bemærket, idet der i forvejen er meget tung trafik. Nær byggepladserne og særligt de tre tunnelbyggepladser Nørrebroparken, Otto Busses Vej og Øster Søgade vil den øgede lastbiltrafik kunne mærkes markant.

Trafikplanlægning
Vejmyndighederne i Københavns og Frederiksberg kommuner har ansvaret for trafikplanlægning og trafiksikkerhed på hovedstadens veje. Metroselskabet samarbejder med myndighederne for at sikre en god trafikafvikling. Egnede ruter er blevet fundet fra byggepladserne til Nordhavnen, hvortil lastbiler vil køre jorden fra Cityringen. 

Vejkryds
I fire vejkryds vil der være begrænset fremkommelighed. Københavns Kommune er vejmyndighed og vil derfor stå for en optimering af de fire kryds:

  • Kalkbrænderihavnsgade/Sundskrogsgade
  • Oslo Plads/Folke Bernadottes Allé
  • Østerbrogade/Øster Søgade
  • Tuborg/Strandvejen

Jord til Nordhavnen
Jorden fra Cityringen vil blive fragtet til Nordhavnen og placeret her. Transporten med lastbiler vil sikre den mindst mulige CO2-udledning. Pramtransport fra Sydhavn vil på sin side sikre en bedre trafiksikkerhed, fremkommelighed på vejene og vil være bedre for bymiljøet end lastbiltransporten.

Siden strategiarbejdet blev afsluttet, er det blevet besluttet, at jorden fra byggepladserne bliver kørt til Nordhavnen på lastbiler.

Læs om metrodrift og miljø